nieuws Publieke professional

Jonge ambtenaren en sociale media

Jonge ambtenaren maken voor hun werk gebruik van sociale media. Met name WhatsApp is populair. De jonge ambtenaren zien snellere communicatie met collega’s en belanghebbenden als het grootste voordeel van het werkgerelateerde gebruik van sociale media. Onbedoelde verspreiding van vertrouwelijke informatie is voor hen het grootste nadeel. Dat blijkt uit een raadpleging van Ambtenarenpanel.

Ambtenarenpanel ondervroeg 188 jonge ambtenaren van onder de 36 jaar over hun houding ten opzichte van en ervaring met werkgerelateerd gebruik van sociale media. Van de deelnemende ambtenaren is 39 procent man, 60 procent vrouw en geeft 1 procent als antwoord: anders. 23 Procent van de deelnemers werkt bij de rijksoverheid, 5 procent bij de provincie, 49 procent bij een gemeente en 19 procent bij een waterschap. En respectievelijk 1 en 3 procent werken bij een zbo of elders.

Apparaten
De raadpleging van Ambtenarenpanel laat zien dat de apparaten die gebruikt worden door jonge ambtenaren om sociale media voor het werk te raadplegen met name de werktelefoon (62 procent), privételefoon (61 procent) en laptop (61 procent) zijn. Ongeveer een op de vijf jonge ambtenaren noemt de computer. Een op de tien jonge ambtenaren geeft aan een tablet te gebruiken. En ongeveer een op de tien jonge ambtenaren geeft aan geen werkgerelateerde sociale media te gebruiken.

Van de acht voorgelegde sociale mediakanalen worden zes sociale mediakanalen (vrijwel) nooit actief gebruikt voor werkgerelateerde zaken. Dit zijn Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. WhatsApp wordt relatief het vaakst actief gebruikt voor werkgerelateerde zaken. Ongeveer de helft van de jonge ambtenaren gebruikt dagelijks WhatsApp, ongeveer een op de vijf jonge ambtenaren gebruikt dit wekelijks. LinkedIn wordt door bijna een derde van de jonge ambtenaren enkele keren per jaar gebruikt voor werkgerelateerde zaken. Nog eens een derde gebruikt LinkedIn (vrijwel) nooit.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit de Publiek Denken special: Jonge ambtenaren, een andere kijk. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *