nieuws Publieke professional

Ambtseed van rijksambtenaren vernieuwd

Er komt een nieuwe versie van de ambtseed die alle rijksambtenaren afleggen als ze in dienst komen bij de rijksoverheid. De nieuwe versie moet duidelijker maken dat ambtenaren werken in het algemeen belang. Ook moet de nieuwe eed beter uitdrukken uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.

De wijzigingen komen voort uit een wens van de Tweede Kamer, verwoord door de motie Ellian (35 570, nr. 63). Ook ambtenaren zelf ervaren de huidige eed als verouderd en moeilijk te begrijpen. Om die laatste reden is de nieuwe eed ook toegankelijker opgeschreven. Naar verwachting zal de nieuwe eed vanaf 1 januari 2024 gebruikt gaan worden.

Iedereen die in dienst komt bij de rijksoverheid legt de ambtseed af. Ambtenaren moeten daarbij zorgvuldig belangen afwegen en hun bewindspersonen adviseren. Daarbij hoort ook tegenspreken als dat nodig is, bijvoorbeeld als beleid in de praktijk anders uitpakt dan de bedoeling is.

De ambtseed is bovendien een belangrijk juridisch document. Ambtenaren moeten zich – gezien hun bijzondere positie – aan strikte regels houden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid in haar functioneren eerlijk en betrouwbaar is. Een ambtenaar die de ambtseed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij deze regels nakomt.

Lees hier de oude eed en de vernieuwde eed

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *