nieuws Publieke professional

Papieren regels maken nog geen veilige werkvloer

Sociale veiligheid en integriteit zijn bij de overheid van groot belang voor een prettig werkklimaat. Ook zijn het voorwaarden voor het optimaal ontplooien van ambtelijk vakmanschap. Wat doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de veiligheid en integriteit van ambtenaren te versterken?

Geen cadeautjes aannemen met een waarde van boven de 50 euro of gepaste kleding dragen op de werkvloer: twee heldere regels die voor iedereen wel duidelijk zijn. Heb je het over een veilig werkklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn, dan is dat al moeilijker vast te leggen of te bewerkstelligen. ‘Het is gemakkelijker om regels op te schrijven dan een werkcultuur te creëren waarin je je veilig voelt,’ weet Hester van de Graaf, die zich als afdelingshoofd Ambtelijk Vakmanschap en Rechtspositie onder meer bezighoudt met aantrekkelijk werkgeverschap en een integere overheid. ‘Maar die veilige cultuur is wel waar we voor gaan met z’n allen.’

Discrimineren en pesten
Een klein jaar geleden voerde ICTU een steekproefsgewijze personeelsenquête uit onder ruim 3000 ambtenaren. Zij werden bevraagd naar sociale veiligheid en integriteit. 14 Procent gaf aan weleens gepest te zijn, 9 procent bedreigd of geïntimideerd door leidinggevenden of collega’s en eveneens 9 procent van de medewerkers gediscrimineerd. Van de Graaf is ervan geschrokken. ‘Zet je die cijfers af tegen de 138.000 werknemers bij het rijk, dan heb je het al gauw over duizenden mensen. Het is niet zo dat we dachten dat het totaal niet voorkwam, maar het betekent dat we echt aan de bak moeten.’ Door het rapport over institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken werd die realisatie nog eens flink onderstreept, geeft Van de Graaf toe.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 40. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *