nieuws Publieke professional

Hoe ervaren gemeenteambtenaren hun takenpakket?

Gemeenteambtenaren beschouwen de beschikbaarheid van kennis voor lokaal beleid als een groeiende uitdaging. Dat constateert het Rathenau Instituut op basis van een enquête over kennisbeleid onder gemeenteambtenaren.

Het werk van gemeenteambtenaren is de afgelopen jaren omvangrijker en complexer geworden. Gemeenten kregen veel nieuwe taken erbij, terwijl budgetten niet (evenredig) meegroeiden. Het Rathenau Instituut heeft gemeenteambtenaren gevraagd hoe zij zelf (de verandering van) hun werk ervaren.

Een grote meerderheid van de respondenten beschouwt de beschikbaarheid van kennis voor beleid als een groeiende uitdaging. Uit de enquête komt verder een gematigd positief beeld naar voren. Ambtenaren menen bijvoorbeeld dat ze voldoende inzicht hebben in de behoeften van inwoners, maar tegelijkertijd doen ze weinig beroep op de kennis en expertise van diezelfde inwoners. De meeste gemeenten maken geregeld gebruik van vakliteratuur en onderzoeksrapporten, maar doen niet vaak rechtstreeks een beroep op kennisinstellingen.

Het Rathenau Instituut constateert verder dat ambtenaren al veel initiatieven ondernemen om kennis te delen. Uit de enquête blijkt dat gemeenteambtenaren behoefte hebben aan coördinatie en overzicht van al die initiatieven; regionale en landelijke kennisschakelpunten kunnen de afstand tussen gemeenten en kennisinstellingen verkleinen en kennisuitwisseling tussen gemeenten versterken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *