nieuws Publieke professional

Top 12 van 2023 voor het voetlicht

De winnaars van de Publiek Denken Ambtenaar van het Jaar 2023 zijn bekend. Maar wie zijn de andere ambtenaren in de Top 12? Hieronder zetten we hen in het zonnetje. Wie zijn zij, waar werken ze en vooral: hoe doen ze hun werk?

2. Merdan Yağmur
Beleidsadviseur stad en bestuur bij de gemeente Den Haag
Categorie: decentraal/beleid

‘In mijn hoedanigheid als bestuursadviseur van wethouder Mariëlle Vavier heb ik het genoegen gehad om samen met Merdan Yağmur te mogen werken,’ vertelt Sham Ahmed. ‘Merdan is een uitstekende collega met een groot hart en passie voor (de mensen in) de stad Den Haag en voor de ambtenaren van de gemeente. Hij begrijpt als geen ander dat alle (religieuze en levensbeschouwelijke) organisaties in onze stad van recht en vrede een enorme impact hebben op het leven van het Haagse individu. Die kennis neemt hij mee in zijn werk bij de gemeente wat hem van onschatbare waarde maakt.’

Ahmed: ‘Merdan is idealistisch in zijn denken en pragmatisch in zijn handelen en heeft een bijzonder groot netwerk in de stad. Daarnaast heeft hij zijn politieke voelsprieten uitstekend ontwikkeld. Hij begrijpt feilloos de dynamiek tussen de politieke, bestuurlijke en ambtelijke keten en weet wanneer een ondersteunende, adviserende of tegensprekende rol van hem verlangd wordt. In deze dynamische verhouding gaat hij buitengewoon integer en zuiver te werk.’ ‘Merdans enthousiasme en toewijding zijn de vlam die ons allen verwarmt en inspireert hetzelfde te doen,’ gaat beleidsadviseur Celeste van Dinter verder. ‘Zijn inspanning om ver boven de normale dienstverlening uit te stijgen, benadrukt wat het betekent om een toegewijde ambtenaar te zijn. Zijn kennis en vermogen om de complexiteit van ons ambtelijke en politieke landschap te begrijpen en te navigeren, deelt hij vrijmoedig met anderen.’

Van Dinter: ‘Merdan belichaamt wat hij predikt over integriteit en waardigheid. Eens, toen een collega werd uitgesloten, was hij degene die uitsprak dat het onacceptabel was. Hij ging naast de collega staan en liet haar niet alleen. Zijn onwrikbare integriteit en zijn weerstand tegen onrecht hebben mij gevormd tot de jonge ambtenaar die ik vandaag ben. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden!’‘Mijn team bestaat sinds de oprichting van de Amsterdamse Aanpak Statushouders in 2016. We bieden de Amsterdamse statushouders duale trajecten, bij voorkeur van werken en leren. De afgelopen 3 jaar hebben we meer dan twaalfhonderd statushouders naar werk begeleid. Meer dan 70 procent is bijstandsonafhankelijk en de rest werkt parttime. Als ambtenaar moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de mensen voor wie je het doet. Mijn doel is om meer social impact te hebben: ik wil de aankomende 5 jaar meer dan vijfduizend bijstandsgerechtigden duurzaam naar werk begeleiden.’

3. Willem Philipsen
Programmamanager Rotterdam Onbeperkt bij de gemeente Rotterdam
Categorie: decentraal/beleid

‘Laten we eens kijken naar onze superster Willem Philipsen, van wie ik trotse collega mag zijn bij het geweldige programma Rotterdam Onbeperkt,’ lacht beleidsadviseur Noelle Tahiri. ‘Hij is altijd in de weer om van de stad een betere plek te maken. Hij inspireert, bindt en verbindt ambtenaren en organisaties om toegankelijkheid op de kaart te zetten. Onze held Willem doet dat als geen ander. Hij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, brouwt de perfecte samenwerkingsmix met allerlei verschillende teams, en bam, het project wordt inspirerend en succesvol opgeleverd.’

Ze vervolgt: ‘En dat is niet alles. Willem is als een luisterend oor voor alle burgers; het maakt niet uit wie je bent! Als je een probleem hebt, staat hij klaar om je te helpen. Hij kan ook nog eens met iedereen door een deur. Hij praat de pannen van het dak en laat samenwerking overal bloeien. Hierdoor slagen onze projecten elke keer weer. Maar het allerbelangrijkste is dat hij onze stad elke dag een stukje mooier maakt. Willem, je bent een echte rockster!’

Dat vindt ook Carina van der Beek, manager Veldacademie. ‘De Week van de Toegankelijkheid is mede met zijn inzet uitgegroeid tot een evenement waar het thema “onbeperkt meedoen” in veel facetten is uitgewerkt. Van ervaringswandelingen door de stad, en optredens van bands met muzikanten met een beperking tot een expositie over toegankelijkheid en veerkracht in het Timmerhuis en een scala aan andere activiteiten. Willem is bij uitstek een mens en ambtenaar die denkt in kansen en niet in belemmeringen. Dat laat hij met zijn inzet dagelijks zien. En dit verdient dan ook zeker nog meer zichtbaarheid, die een titel Ambtenaar van het Jaar met zich meebrengt.’

4. Jojanneke Kraan
Teamcoördinator aanpak dakloos­heid bij het ministerie van Volks­gezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Categorie: rijksoverheid/management

‘Het vak van rijksambtenaar is met recht een vak,’ zegt MT-lid Tasnim van den Hoogen. ‘Een vak dat je moet leren. Dat erom vraagt steeds bij de tijd te blijven. Te weten, te voelen, wat van je wordt gevraagd. Wat nodig is. Je steeds af te vragen: voor wie doe ik dit en wie heb ik daarbij nodig? En het dan te organiseren. Interne steun, betrokkenheid en ruimte vragen om aan de slag te gaan. Mensen samenbrengen, je uitspreken over je intenties, over de mogelijkheden die je hebt en de grenzen daarvan, over wat je nodig hebt om samen verder te komen. Je daaraan verbinden. Dat alles vraagt om mensen die dit vak verstaan. Vakmensen. Jojanneke is zo’n vakvrouw.’

Van den Hoogen: ‘Wat ik zo bewonder aan Jojanneke: ze begreep al snel dat de aanpak van dakloosheid iets anders nodig had. Een radicaal ander proces en een inhoudelijke paradigmashift. Ze vond de sleutel om een paradigmashift – van opvang als antwoord op dakloosheid naar wonen – te kunnen realiseren: de verhalen en behoeften van ex-dakloze mensen horen.’

‘Hierdoor zijn deze mensen nu zelf de ambassadeurs van de aanpak,’ vult beleidsadviseur aanpak dakloosheid VWS Ilse ten Brink aan. ‘Ze hebben het over “ons plan” in plaats van het zoveelste plan vanuit de rijksoverheid. Dat tekent de manier waarop Jojanneke haar werk doet en de impact die ze wil maken. Ze wil niet dat het over haar gaat, maar over de mensen voor wie we het beleid maken: dakloze mensen zelf en de organisaties in de uitvoering.’ Van den Hoogen: ‘Het resultaat? Een gezamenlijk actieplan dat overal in het land als leidend kompas wordt gezien voor de komende 7 jaar. Op weg naar het uitbannen van dakloosheid in Nederland.’

6. Liza Zobdeh
Coördinator diversiteit, gelijk-waardigheid & inclusie (DG&I) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Categorie: rijksoverheid/beleid

‘Voor velen is Liza een rolmodel,’ zegt Jaco Groen, teamleider arbeidsparticipanten. ‘Ze is gepassioneerd in haar vak en verliest niemand uit het oog. Een van haar meest opvallende eigenschappen is haar kracht om effectief en creatief samen te werken met collega’s en belanghebbenden. Ze begrijpt het belang van cocreatie en heeft aangetoond dat ze in staat is om mensen uit verschillende achtergronden en disciplines te verenigen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze heeft een zesde zintuig om mensen te binden en vooral in hun kracht te zetten. Haar diplomatieke vaardigheden en empathische benadering maken haar een gewaardeerde collega.’

‘In haar rol als coördinator DG&I is Liza inderdaad een ware inspiratiebron,’ vult medewerker advisering Chams Oufkir aan. ‘Niet enkel voor mij maar voor iedereen die het voorrecht heeft met haar te werken. Haar ongeëvenaarde toewijding en passie zijn voelbaar, zowel in haar professionele rol als in haar persoonlijke betrokkenheid bij alle lagen van de samenleving. Haar vastberadenheid en haar vermogen om een inclusieve omgeving te creëren maken haar niet alleen een aanwinst voor ons team, maar voor elke organisatie waar ze deel van uitmaakt.’

Oufkir: ‘Wat Liza zo bijzonder maakt, is haar vermogen om een brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Ze combineert een kritische benadering met een pragmatische aanpak, waardoor ze betrokkenheid weet te creëren bij zowel het hogere management als de uitvoerende teams. Daardoor wordt iedereen gemotiveerd om bij te dragen aan een inclusieve werkomgeving.’

7. Bauke van der Meulen
Teamleider informatisering bij de gemeente Emmen
Categorie: decentraal/management

‘Bauke weet als geen ander de medewerkers in zijn team te inspireren en te motiveren om zich te ontwikkelen,’ zegt concernmanager Peter Claassen. ‘Maar: ontwikkeling is bij hem geen doel op zichzelf. Hij plaatst die altijd in de context van de bedoeling. Waarom willen we dit nu? Wat is de bijdrage, direct of indirect aan de dienstverlening, aan onze inwoners of aan een maatschappelijke opgave? In de praktijk wil dat zeggen dat hij informatisering ziet als middel, maar ook als innovatie om ons werk makkelijker te maken en tegelijkertijd inwoners en partners beter van dienst te kunnen zijn.’

‘Bauke is een dienend leider,’ vult waarnemend gemeentearchivaris Lian Tijs aan. ‘Hij legt de fundatie waarop wij als team kunnen bouwen. Hij stimuleert en faciliteert zijn medewerkers om op persoonlijk en professioneel vlak groei door te maken. Hij moedigt eigen initiatief van medewerkers aan en maakt zich er ook hard voor om deze initiatieven te realiseren. Hij laat zijn teamleden graag in de spotlights staan en ondersteunt dan vanuit de bescheiden positie van de coulissen.’

Tijs: ‘Als teamleider van het team informatisering, een van de vitale organen die de uitvoerende teams ondersteunt en faciliteert in het contact met onze inwoners en bedrijven, vindt Bauke het ook erg belangrijk dat we keuzes maken die aansluiten bij de ontwikkelingen en vragen uit de maatschappij. Om af te sluiten met een uitdrukking in mijn eigen streektaal: Bauke ku-j d’r goed bie heb’n. Wat een eufemisme is voor dat het onwijs prettig en fijn is om hem als teamleider en collega naast je te hebben staan.’

8. Rachid El Bachiri
Afdelingshoofd klantenteam DJI bij Justitiële ICT Organisatie
Categorie: rijksoverheid/management
‘Rachid is een geliefd collega, afdelingshoofd en leidinggevende,’ aldus directeur basisvoorzieningen/CTO Dirk Scholten. ‘Medewerkers voelen zich gehoord, weten waarvoor ze het doen en kunnen steun vragen aan Rachid. Hij is deskundig en kan op basis van persoonlijk overwicht en rust een gezaghebbende positie innemen en kan ook in crisissituaties rust en stabiliteit waarborgen. Ook heeft hij een hoog arbeidsethos, is hij bevlogen, kundig en betrokken en kan hij middels natuurlijk leiderschap eigenlijk alles binnen de organisatie “managen”. Dit alles balanceren met een volledig sociaal en gezinsleven vind ik knap. Weinig mensen kunnen zo veel tegelijk aan. En dan daarnaast ook nog een executive master volgen bij TIAS.’

Swanda Groenewegen van der Weijden-Nieuwenhuizen, directeur implementatie en dienstverlening, vult aan: ‘Rachid is een toegewijde ambtenaar die bewust werkt voor een veilig Nederland. Zijn passie ligt bij mensen en rechtvaardig handelen. Hij heeft de meerwaarde laten zien die de medewerkers van de Justitiële ICT organisatie leveren. Hij is een vertrouwd gezicht voor al onze opdrachtgevers en is elke dag vanuit intrinsieke motivatie aan de slag om onze missie waar te maken. Hij doet dit met een volledige inzet waarbij hij vol vertrouwt op zijn grootste kracht: luisteren naar mensen. Hij vraagt altijd door naar de vraag achter de vraag en probeert diverse belangen bij elkaar te brengen. Naast deze voortdurende ondersteuning is hij een bijzonder fijn mens om bij in de buurt te zijn.’

9. Jille Koop
Adviseur Duurzaamheid bij Rijksvastgoedbedrijf
Categorie: rijksoverheid/uitvoerend

‘Ik werk veel met Jille samen,’ zegt expert duurzaamheid Allard Lambers. ‘Wat als eerste opvalt is zijn enorme gedrevenheid. Hij is een gepassioneerde strijder voor het thema duurzaamheid maar is nooit belerend of dwingend. Leading by example is bij uitstek op hem van toepassing. Hij is vasthoudend en doelgericht, maar wel realistisch. Hij is niet bang om op enig moment de conclusie te trekken dat een bepaalde richting doodloopt. Het vraagt durf en lef om dan te besluiten een andere richting op te gaan, Jille kan dat. Daarnaast legt hij regelmatig de vinger op de zere plek. Door zich kwetsbaar op te stellen en kritiek niet uit de weg te gaan kan hij juist goed het gesprek aangaan.’

‘Jille is op zijn unieke manier bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving,’ aldus Başak Karabulut, hoofd sectie duurzaamheid & comfort. ‘Naast de techniek en processen is hij ook enorm geïnteresseerd in de drijfveren van personen en stelt hij de waarom-vraag. Waar komt bepaald gedrag vandaag en hoe vertaalt zich dat in acties? Hij voert gesprekken op een mooie manier en is ook van het omdenken. Hij gaat altijd uit van het goede van de mens en weet negativiteit om te draaien naar positiviteit.’

Karabulut: ‘Als je kijkt naar de verduurzamingsopgave heeft hij unieke projecten onder zijn hoede. Denk aan Kantoor vol Afval en Presentje Natuur. Initiatieven die hij bedenkt en tot werkelijkheid brengt. Jille is niet alleen een bedenker maar ook iemand die het daadwerkelijk implementeert. Hij kan strategisch, tactisch en operationeel acteren en kan snel en goed schakelen in deze verschillende lagen.’

10. Sonja Pennings
Communicatieadviseur bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW)
Categorie: decentraal/uitvoerend

‘Sonja is een uitstekende kandidaat om Ambtenaar van het Jaar te worden,’ zegt directeur communicatie Tom van Laarhoven. ‘Haar toewijding en uitzonderlijke prestaties spreken eigenlijk voor zich. Ze gaat verder dan haar taak om effectief en efficiënt te communiceren over initiatieven van UWV. Haar inzet voor het dienen van de gemeenschap en het verbeteren van de levenskwaliteit van degenen die het moeilijk hebben, is onmiskenbaar haar belangrijkste drijfveer.’

Van Laarhoven: ‘Mooie woorden? Zeker. Maar ook daden! Een voorbeeld is de verbindende rol die Sonja heeft gespeeld bij de Maatwerkscan, een initiatief van UWV, ontwikkeld samen met de gemeente Den Haag. Die rol ging veel verder dan die van een communicatieadviseur. Ze was een spil in de verbinding en contacten met de gemeente. Nu wordt de mogelijkheid onderzocht om dit ook landelijk in te zetten. En ook daar bemoeit ze zich mee!’

‘Sonja zet zich in voor een UWV,’ zegt rayonmanager Haaglanden Patricia Ladan. ‘Zodat de burgers een drempelloze reis door UWV ervaren. Sterker nog, ze schakelt ook met de partners in de regio om te zorgen dat we steeds dichterbij komen bij een drempelloze reis voor de burgers en werkgevers in de hele keten. Ze neemt je mee naar de toekomst waar de burger kan “surfen door en over de arbeidsmarkt” en de overheidspartijen klaarstaan om bij hindernissen deze samen te overwinnen.’

‘Sonja doet nooit alleen maar haar werk,’ gaat Ladan verder. ‘Bij iedere stap die ze zet neemt ze meteen ook een verbetering van het proces mee, een verbetering binnen de samenwerking of zet ze zich in om een collega weer “aan te krijgen” zodat die ook weer continu de stap extra doet om het beter te maken. Ook staat Sonja voor haar collega’s altijd klaar en is ze superattent. Ze weet altijd een lach op ieders gezicht te toveren.’

11. Jeroen van Veen
Concerncontroller bij de gemeente Weert
Categorie: decentraal/uitvoerend

‘Als algemeen directeur van de gemeente Weert prijs ik me gelukkig om dagelijks te mogen werken met onze concerncontroller Jeroen,’ zegt Anne-Marie Vrijenhoek. ‘De vastberadenheid en vooruitstrevendheid die hij dagelijks laat zien is indrukwekkend. Naast “harde” voorwaarden heeft hij vooral aandacht voor hetgeen er nodig is in gedragsverandering bij onze medewerkers. De collega’s worden door hem ondersteund en gefaciliteerd en groeien stap voor stap in deze methodiek.’

Vrijenhoek: ‘Waar zijn ambities eindeloos zijn, is het mooie van Jeroen dat hij de koers goed voor ogen houdt en kijkt naar wat op welk moment wel haalbaar is. Daarbij steekt hij altijd zijn helpende hand uit naar collega’s. Hij is voor mij een voorbeeld van de ambtenaar van de toekomst. Iemand die vanuit bevlogenheid en passie durft te pionieren en creatief te zijn.’

Afdelingshoofd openbaar gebied Gerrit Speelberg is het daar mee eens. ‘Jeroen is een uitzonderlijke professional die zich onderscheidt door zijn ongeëvenaarde toewijding aan het sturen op maatschappelijke opgaven. Hij heeft niet alleen prachtige successen geboekt, maar ook een cultuur van positieve verandering en maatschappelijke impact gecreëerd. Zijn betrokkenheid bij het bevorderen van transparantie, efficiëntie en effectiviteit is bewonderenswaardig. Wat hem nog uitzonderlijker maakt, is zijn bereidheid om zijn kennis, ervaring en best practices te delen met andere gemeenten in ons land. Hij overschrijdt de grenzen van onze gemeente en draagt actief bij aan de groei en ontwikkeling van gemeenten door het hele land. Zijn inspanningen om het werken met maatschappelijke impact naar voren te brengen binnen de overheid zijn van onschatbare waarde voor de publieke sector als geheel.’

‘Als algemeen directeur van de gemeente Weert prijs ik me gelukkig om dagelijks te mogen werken met onze concerncontroller Jeroen,’ zegt Anne-Marie Vrijenhoek. ‘De vastberadenheid en vooruitstrevendheid die hij dagelijks laat zien is indrukwekkend. Naast “harde” voorwaarden heeft hij vooral aandacht voor hetgeen er nodig is in gedragsverandering bij onze medewerkers. De collega’s worden door hem ondersteund en gefaciliteerd en groeien stap voor stap in deze methodiek.’

Vrijenhoek: ‘Waar zijn ambities eindeloos zijn, is het mooie van Jeroen dat hij de koers goed voor ogen houdt en kijkt naar wat op welk moment wel haalbaar is. Daarbij steekt hij altijd zijn helpende hand uit naar collega’s. Hij is voor mij een voorbeeld van de ambtenaar van de toekomst. Iemand die vanuit bevlogenheid en passie durft te pionieren en creatief te zijn.’

Afdelingshoofd openbaar gebied Gerrit Speelberg is het daar mee eens. ‘Jeroen is een uitzonderlijke professional die zich onderscheidt door zijn ongeëvenaarde toewijding aan het sturen op maatschappelijke opgaven. Hij heeft niet alleen prachtige successen geboekt, maar ook een cultuur van positieve verandering en maatschappelijke impact gecreëerd. Zijn betrokkenheid bij het bevorderen van transparantie, efficiëntie en effectiviteit is bewonderenswaardig. Wat hem nog uitzonderlijker maakt, is zijn bereidheid om zijn kennis, ervaring en best practices te delen met andere gemeenten in ons land. Hij overschrijdt de grenzen van onze gemeente en draagt actief bij aan de groei en ontwikkeling van gemeenten door het hele land. Zijn inspanningen om het werken met maatschappelijke impact naar voren te brengen binnen de overheid zijn van onschatbare waarde voor de publieke sector als geheel.’

12. Cindy Reijnders
Deelprogrammamanager klimaatbewustzijn bij het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg
Categorie: decentraal/management

‘Cindy heeft sinds november 2022 een belangrijke rol binnen het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) als deelprogrammamanager klimaatbewustzijn,’ zegt programma-assistent Suzanne Soeren-Pécasse. ‘Haar creativiteit en analytisch denkvermogen zorgen ervoor dat ze – samen met een professioneel team bestaande uit diverse communicatiemedewerkers van Limburgse gemeenten, provincie, waterschap Limburg, veiligheidsregio’s, het rijk en de leden van het programmateam – de meest effectieve oplossingen kan bedenken. Bovendien is het altijd een plezier om met haar samen te werken vanwege haar gevoel voor humor en positieve instelling. Ze creëert een prettige werkomgeving waarin teamwork en samenwerking worden gestimuleerd. Dit draagt bij aan het succes van het programma WRL.’

‘Cindy is een mens met een missie,’ gaat voormalig dijkgraaf Patrick van der Broeck verder. ‘Ze wil de wereld mooier maken. Daartoe weet ze heel knap de interne organisatie te verbinden met de samenleving. Ze weet in het complexe veld van verschillende overheden en vele stakeholders als geen ander verwachtingen te managen en te verbinden. Zo heeft zij het waterveiligheidsscenario van de Risk Factory in Venlo bedacht en met haar team tot uitvoering gebracht, de samenwerking met Freek Vonk geïnitieerd waardoor er een magazine voor kinderen is gemaakt over hoogwater, de website en campagne van www.wachtnietopwater.nl gerealiseerd (al voor de watercrisis) en is zij nu met haar team de multidisciplinaire wateradviesteams aan het opzetten en inrichten. Die teams gaan de inwoners daadwerkelijk aan huis adviseren welke maatregelen ze zelf kunnen nemen om zich voor te bereiden op en te beschermen tegen extreme wateroverlast.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *