nieuws Publieke professional

Werken waar je wilt

Met het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt proberen Kamerleden van D66 en GroenLinks ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in het bepalen van de balans tussen werken op kantoor of thuis. Uit de hoek van juristen en werkgevers klinkt kritiek op het wetsvoorstel. ‘In de praktijk loopt het wel los, we moeten de werknemer vooral niet te zielig maken.’

Voor digital nomads was werken waar ze wilden al langer werkelijkheid, maar met het uitbreken van de pandemie werkte plotseling een groot gedeelte van de kantoor- en kenniswerkers nood­gedwongen thuis. In allerijl installeer­den zij zich in stoffige zolderkamertjes of aan de keukentafel, soms met jengelende kinderen om zich heen, om de werkzaamheden te kunnen voortzetten. Waar eerder jarenlang gesproken werd over meer hybride vormen van werken, bracht de pandemie die in een stroomversnelling.

Dialoog faciliteren
Het mocht even wennen zijn, het thuiswerken bleek veel werknemers wel te bevallen. Minder reistijd, bijvoorbeeld, of een hogere productiviteit en meer vrijheid de eigen dag in te delen. ‘Hybride werken heeft vele voordelen,’ zegt Steven van Weyenberg (D66), een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. ‘Voor de werknemer, de werkgever en de maatschappij als geheel. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de cultuuromslag ten aanzien van hybride werk daadwerkelijk zal plaatsvinden.’ Bovendien beschouwde het Kamerlid ten tijde van het indienen (januari 2021) iedere inspanning om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan als waardevol, of het nou een groot of klein effect zou hebben.

D66 en GroenLinks willen met het wetsvoorstel regelen dat een werkgever een verzoek van een werknemer om aanpassing van de werkplek alleen nog maar kan afwijzen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienst­belangen. Van Weyenberg: ‘Het wetsvoorstel schept een duidelijker regelend kader, waarmee we de dialoog faciliteren en meer zeggenschap geven aan werknemers over of en hoeveel zij willen thuiswerken.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD32: Werkgeverschap. Lees hier verder

Beeld: Shutterstock

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *