nieuws Wie is wie?

Afke van Rijn directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenW

Afke van Rijn is vanaf 1 februari directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De opgave van de directeur-generaal Milieu en Internationaal is om nationaal en internationaal beleid te realiseren op het gebied van schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidhinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen en beter milieutoezicht.

Van Rijn is sinds april 2021 plaatsvervangend directeur-generaal COVID-19 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze de functies van directeur Media en Creatieve Industrie en plaatsvervangend directeur-generaal en coördinerend directeur Gelijke kansen in het onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was zij onder andere directeur Samenleving & Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *