nieuws Wie is wie?

Joris Geurts van Kessel directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij IenW

Joris Geurts van Kessel start per 1 februari 2023 als directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij het directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee geeft leiding aan een directie met de opgave om waterveiligheid in Nederland te waarborgen, met oog voor het toekomstig gebruik en de natuurwaarden van de watersystemen.

Geurts van Kessel is sinds 2017 MT-lid Duurzame Leefomgeving binnen het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bij IenW en verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheidswinst door verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidshinder en vervult hij de rol van bevoegd gezag MER voor de milieueffecten van de luchtvaartsector. Daarvoor was hij vanaf 2013 afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en -visie bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Voor die tijd heeft Geurts van Kessel meerdere functies bij Rijkswaterstaat vervuld op het gebied van watermanagement en scheepvaart.

Beeld: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *