DuurzaamDoor: van kiem naar bloemenveld

Lees hier de special Duurzaam door: van kiem naar bloemenveld

NEDERLAND BARST VAN DUURZAME GEDREVENHEID – Stad, ommeland of platteland, mensen hechten aan hun leefomgeving. Zodra daarin iets verandert, merken ze dat op. Het wordt gezien als planten het ergens minder of beter doen, gehoord als de vogels anders fluiten. Het kan verrassen als kinderen die wel buiten spelen geen salamanders, maar kreeften in de sloot ontdekken.

VAN KIEM NAAR BLOEMENVELD – Overheden zijn op zoek naar bestuurlijke vernieuwing en hun nieuwe rol, als netwerkende of responsieve overheid. Ze zitten met de vraag: hoe gaan we dat doen? Kennis- en leerprogramma DuurzaamDoor geeft daar invulling aan door de “buitenwereld” naar binnen te halen. Centraal in de aanpak van DuurzaamDoor: openheid, onafhankelijkheid en ruimte. En durven experimenteren.

‘SOMS MERK JE WEERSTAND MAAR DAT IS JUIST INTERESSANT’– Cocreatie is een belangrijke pijler onder het werk van DuurzaamDoor. Maar hoe werk je succesvol samen, als je met veel verschillende mensen aan tafel zit en niet alle neuzen in dezelfde richting staan? Social deep designer Anne van Strien, milieukundige Rosa Lucassen en organisatieadviseur Cees Anton de Vries zijn ieder op hun eigen manier bij de participatie­tafels van DuurzaamDoor betrokken. Ze vertellen over hun ervaringen.

BEWAAK BALANS TUSSEN LEREN EN ORGANISEREN – In deze tijd van grote opgaven is samen leren essentieel voor professionele organisaties. ‘Maar overdrijf niet en bewaak de balans tussen leren en realiseren,’ waarschuwt Manon Ruijters, hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan VU Amsterdam. Over de valkuil van lerende organisaties, informeel leren en het belang van opgavegericht werken in deze tijden.

KLEINE STAPPEN NAAR EEN DUURZAME WERELD – De participatietafels van DuurzaamDoor zetten in op grote systeemveranderingen, maar hoe bereik je zulke ambitieuze en vergaande ambities? Volgens de small wins-theorie door je toe te leggen op kleine, diepgaande veranderingen, die uiteindelijk kunnen uitmonden in grootschalige transities. ‘Je verandert niet zomaar de koers van een mammoettanker.’

TIJD VOOR HET ECHTE GESPREK – Voor de energietransitie zijn een breed draagvlak in de samenleving en actieve participatie van burgers en bedrijven essentieel. Maar hoe krijg je die voor elkaar? Wie moet je bij elkaar brengen en hoe zorg je ervoor dat die partijen zich niet ingraven, maar echt naar elkaar luisteren en met elkaar praten? Irma Straathof (RVO) en Sanne Tonneijck (MSG Sustainable Strategies), die de Participatietafel Energie faciliteren, vertellen over de zoektocht naar draagvlak.

Delen