I-samenleving: de burger centraal

Bekijk direct ons e-zine I-samenleving: de burger centraal.

De i-samenleving ontwikkelt zich razendsnel. De overheid moet daarom meer digitaal leiderschap tonen en de veiligheid, betrouwbaarheid en vooral toegankelijkheid van informatie bevorderen. Bijvoorbeeld door een bewindspersoon te belasten met de regie op de digitale overheid, zoals de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid aanbeveelt in het rapport Maak Waar.

Het e-zine I-samenleving: de burger centraal gaat in op de vraag: de i-samenleving, wat verstaan we eronder? Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de sharing economy, mobility as a service, intelligente mobiliteit, Digitale Agenda 2020 en smart cities. Meerdere overheden vertellen hoe zij omgaan met de eisen die een steeds digitalere samenleving aan hen stelt.

Delen