Publieke Professional: tiende editie Publiek Denken Top 100

Corona heeft het werk van ambtenaren ingrijpend veranderd. Dat ze hun werk vanuit huis uitvoeren, heeft ingrijpende consequenties, bijvoorbeeld  voor hun gevoel van welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden om kennis en ervaring met leidinggevenden en collega’s te delen? In de Publiek Denken-special over de publieke professional komt aan bod hoe ambtenaren hun nieuwe werkomstandigheden ervaren en vooral welke maatregelen organisaties nemen om die te optimaliseren.

Aan bod komen onder andere:

ZET EEN EXTRA STAP VOOR DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Onder de onvermijdelijke druk van “de dagelijkse dingen” moeten we in deze coronatijd oppassen dat we twee belangrijke thema’s niet uit het oog verliezen, zegt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW Carsten Herstel. Dat zijn diversiteit en het streven naar een inclusieve organisatie.

THUISWERKEN: VAN LUXE NAAR NOODZAAK
Best prettig op z’n tijd, thuiswerken. En zolang de productiviteit op peil blijft, zijn ook leidinggevenden tevreden. Toch begint het te wringen, zeggen Vries Kool, hoofd personeelsbeleid Rijk bij BZK, en Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de VU. Nu thuiswerken de norm is, worden de meeste medewerkers er niet echt gelukkig van.

DIGITALE FITHEID
We mogen dan wel allemaal computers gebruiken op kantoor, maar eigenlijk werken we nog steeds als vroeger. Dat komt volgens Martijn Aslander onder andere door een gebrek aan digitale fitheid. De filosoof en digitale fitheidspionier ziet die situatie langzaam maar zeker kantelen.

GRIP OP DIGITALE TRANSFORMATIE
Gemeenten en hun ambtenaren maken, net als de rest van de samenleving, grote veranderingen door. Door de digitale transformatie verandert het werk en zullen er andere vaardigheden nodig zijn. Renz Davits vertelt over de impact van dataficering en de nieuwe mogelijkheden voor professionals. En over de wijze waarop hij daar zelf mee omgaat.

PROVINCIES BEWIJZEN MEERWAARDE
Met geïnspireerd kunst- en vliegwerk bieden de provincies COVID-19 het hoofd. ‘De coronacrisis boort zo veel innovatie en creativiteit aan,’ zegt Pieter Hilhorst, algemeen directeur en provinciesecretaris van de provincie Gelderland, voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en adviseur van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

HRMARKTPLAATS IN WAALWIJK
Van zwembadinstructeurs die ict-trainingen geven tot secretaresses die HR-taken op zich nemen. Dankzij HRMarktplaats van de gemeente Waalwijk worden zowel interne als externe klussen verdeeld onder ambtenaren, die tijdelijk minder omhanden hebben. Dat blijkt hard nodig.

AMBTENAAR VAN HET JAAR
Lian de Boer, adviseur economische zaken van de gemeente Groningen, is de winnaar van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020. Met haar verkiezing zetten we  de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd of een bijzonder verhaal hebben van wie anderen kunnen leren.

Delen