Smart mobility: veilig en duurzaam in beweging

Begin september heeft DG Mobiliteit Mark Frequin afscheid genomen van het ministerie van IenW. Ter gelegenheid daarvan verschijnt de special Smart mobility: veilig en duurzaam in beweging. Het hele Nederlandse vervoersysteem moet de komende jaren ‘smarter’ worden: niet alleen personenauto’s en vrachtwagens, maar ook de trein en de fiets, kortom alle manieren om van A naar B te komen. Bij smart mobility gaat het om een optelsom van slimme mogelijkheden.

Deze special laat zien wat er op diverse terreinen gebeurt: van data-delen tot avatars en van de hyperloop tot Talking Traffic.

Lees hier het e-zine Smart mobility: veilig en duurzaam in beweging

Aan bod komen onder andere:

VISIE – Smart mobility gaat over veel meer dan alleen IT. Het is geen innovatie om de innovatie, maar een manier om bij te dragen aan de veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van Nederland. Welke kansen biedt het en welke risico’s brengt het met zich mee? Een interview met Ruth Clabbers, plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit en directeur Wegen en Verkeersveiligheid en Jan-Bert Dijkstra programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden.

DATA OP ORDE – Data zorgen ervoor dat je als overheid je taken beter kunt uitvoeren. Ze zijn na weg, spoor, water en lucht de vijfde modaliteit aan het worden. Data helpen bij verkeersmanagement, denk aan wegwerkzaamheden met snelheidsbeperkingen, alternatieve routes en een wirwar van verkeersborden.

PRIVACY EN SECURITY – Smart mobility biedt veel voordelen maar roept ook vragen op over bijvoorbeeld security. Hoe zit het met de privacy als er continu gegevensstromen onderweg zijn tussen auto en iVRI? Wegbeheerders realiseren zich het belang van privacy en security, maar voor velen van hen is het nog wennen.

EXPERIMENTEERWET – De Experimenteerwet maakt het mogelijk om op de openbare weg experimenten te doen met zelfrijdende auto’s, waarbij de bestuurder zich buiten het voertuig bevindt. Aan de hand van deze experimenten wordt bekeken of de huidige wetgeving – nationaal dan wel internationaal – voldoet.

MAAS – Mobility as a Service (MaaS) biedt kansen. Om die reden is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor zeven regionale Mobility as a Service-pilots, elk met een eigen beleids- of doelgroepenfocus. Insteek is dat MaaS-aanbieders, vervoerders en overheden samenwerken en samen leren.

ERTMS – Ook de spoorsector is hard bezig ‘smart’ te worden. De komende jaren staat zij voor twee grote uitdagingen: er is meer capaciteit nodig, terwijl het spoorsysteem betaalbaar moet blijven zodat de trein zichzelf niet uit de markt prijst. De opvallendste vernieuwing is het beveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS).

AVATARS – Avatars bieden een vorm van ultieme vrijheid en mobiliteit. Het is mogelijk op een andere bestemming te komen zonder te reizen, en daarbij alle zintuigen interactief te gebruiken. Op de korte termijn zullen ze weinig invloed hebben op onze mobiliteit. Maar in de toekomst kan dat zomaar veranderen.

Delen