3 okt 2022

Debat: Hoofdrol in de EU?

In het coalitieakkoord van Rutte IV wordt drie keer benadrukt dat Nederland een voortrekkersrol te vervullen heeft in de EU. Dit is bijvoorbeeld te zien op het gebied van klimaat, waar Nederland “koploper in Europa [wil] zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde”.

Inmiddels zijn verdere koerswijzingen, die lijken aan te sluiten bij deze ambitie, zichtbaar geworden. Met het steunen van het Oekraïense en Moldavische kandidaatlidmaatschap, neemt Nederland zelfs op het gebied van uitbreiding van de EU een meer welwillende houding aan. Een duidelijke verandering ten opzichte van voorgaande kabinetten. Verder heeft Nederland de deur opengezet voor een verdragswijziging in het kader van de toekomst van Europa. En het streven naar een slagvaardiger Europa wordt geconcretiseerd door de inzet voor afschaffing van het vetorecht op buitenlandbeleid.

Bij dit alles rijst echter wel de vraag: hoe realistisch is het streven naar een leidende rol voor Nederland?

Op maandag 3 oktober staat deze vraag centraal. Het panel bestaat uit Jasper van Dijk (SP-Tweede Kamerlid), Roelien Kamminga (VVD-Tweede Kamerlid) en Mendeltje van Keulen (Lector Changing Role of Europe op de Haagse Hogeschool). Van Keulen verzorgt ook de inleiding. De moderator van het debat is Irene de Kruif.

Let op: omdat de nieuwe locatie van Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw zit, gelden er beveiligingsmaatregelen. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig, vergeet dit niet. Nieuwspoort raadt aan dat u zich vooraf via deze link aanmeldt om het proces te versoepelen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *