14 nov 2023

Lichtkogel Experience

Er gaapt een gat tussen de systeemwereld van overheden en organisaties en de leefwereld van burgers. Op 14 november roepen vier sprekers ons op om ruimer te gaan denken over elkaars waarden. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van gedeelde grond in de publieke ruimte. Want wat het probleem ook is, gemeenschap is de oplossing, stelt de Lichtkogel Experience.

De Lichtkogel Experience organiseert op 14 november 2023 een bijeenkomst in Fort bij Vechten. Sprekers zijn Marije van den Berg (Democratie in uitvoering), Marjan Slob (Denker des Vaderlands), Annemarie Costeris (Microsoft) en Robert Duiveman (Instituut voor Publieke Waarden).

Programma

13:00 – 13:30 u
Inloop en ontvangst

13:30 – 13:45 u
Opening: Het belang van publieke waarde

Waardoor hebben burgers, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders elkaar uit het oog verloren? Waarom is publieke waarde nu weer een actueel en urgent onderwerp?

13:45 – 14:45 u
Uitwisseling: Systeem- en leefwereld

Is het einde van de bedrijfsmatige overheid aangebroken? Wat is goede zorg voor onze leefomgeving nu de ruimte schaars is? Hoe kunnen overheden en organisaties digitalisering inzetten voor het publieke belang? En hoe kan duurzame energie eerlijk worden verdeeld over bevolkingsgroepen?

Met de Lichtkogel biedt Rijkswaterstaat een platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving. De Lichtkogel onderzoekt deze ontwikkelingen en mogelijke gevolgen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *