7 dec 2023

Praktijkgerichte masterclass inclusieve burgerparticipatie

Introductie

Uitgever Publiek Denken en onderzoeksbureau Invior (initiatiefnemers van de Barometer Burgerparticipatie) organiseren op 7 december de masterclass Samen sterker: praktijkgerichte masterclass inclusieve burgerparticipatie.

Leer verdiepen, verbinden en vernieuwen voor een effectievere beleids- en besluitvorming

Het blijft een grote uitdaging om alle stemmen uit de samen­leving te bereiken als het om burgerparticipatie gaat. Op lokaal niveau zien we de opkomst van diverse initiatieven als referenda, enquêtes, klankbordgroepen, stads­gesprekken, burgerbegrotingen en burgerberaden als paddenstoelen uit de grond schieten. Ondanks deze initiatieven blijkt uit onderzoeken dat burgerparticipatie blijft voor­behouden aan mensen met de grootste roeptoeter: de witte, hoogopgeleide mannen van 50 jaar en ouder…

Bij inclusieve burgerparticipatie wil je een brede en diverse groep van burgers, ondernemers en andere belangengroeperingen betrekken bij beleidsvorming én besluitvorming van provincies, gemeenten en waterschappen. Het doel van inclusieve burgerparticipatie is om ervoor te zorgen dat iedereen in de maatschap­pij, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd, ras, sociaal­-economische status, de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de besluitvorming die invloed heeft op zijn leven. Dit leidt tot betere onderbouwde beleidsbeslissingen en een groter gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid onder burgers.

Verdiepen
Verdiep je begrip van inclusieve burgerparticipatie en ontdek nieuwe benaderingen die de basis hiervan vormen. Leer van onze experts en deel kennis om een solide basis te leggen voor effectieve betrokkenheid van burgers.

Verbinden
Verbind met een divers netwerk van beleidsmakers en ambtenaren die zich bezighouden met burgerparticipatie om gezamenlijk oplossingen te verkennen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Creëer duurzame partnerschappen en leer hoe je stakeholders kunt mobiliseren voor positieve verandering.

Vernieuwen
Vernieuw je benadering van burgerparticipatie door innovatieve methoden en best practices te verkennen. Ontdek hoe we de manier waarop we samenwerken met burgers kunnen veranderen en de effectiviteit van overheidsbesluitvorming kunnen vergroten.

Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Deze masterclass is geschikt voor beleidsmakers en ambtenaren bij provincies, gemeenten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor burgerparticipatie, stadsontwikkeling, leefomgeving, sociale zaken, energietransitie en andere relevante beleidsterreinen.

Programma

09:00 uur
Opening door hoofddocent Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie

9:10
Kennismaking en Barometer Burgerparticipatie

 • Introductie en ervaringen met burgerparticipatie
 • Presentatie resultaten Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie door onderzoeksbureau Invior

09:30 uur
Praktijkervaringen

 • Delen van uitdagingen en inzichten bij het betrekken van stakeholders uit de samenleving
 • Mogelijkheid om je eigen casus te bespreken

10:00 uur
Inclusieve communicatie

 • Inclusieve communicatie en betrokkenheid
 • Belang van inclusieve communicatie voor effectieve burgerparticipatie
 • Praktische tips en strategieën om diverse groepen actief te betrekken
 • Do’s en don’ts van burgerparticipatie
 • Inclusieve burgerparticipatie is corvee

11.00 uur
Pauze 

11:30 uur
Een inspirerende praktijkcase van een gemeente #1

 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Identificatie van succesfactoren en lessen voor de praktijk
 • Het belang van adequate terugkoppeling

12:30 uur
Lunch

13:30 uur
Tijd voor kwartet

 • Hoe organiseer je het proces en welke middelen volgen daaruit?
 • Vertrouwd raken met het organiseren van inclusieve burgerparticipatie
 • Hoe geef ik feedback terug?

14.00 uur
Een inspirerende praktijkcase van een gemeente #2

 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Identificatie van succesfactoren en lessen voor de praktijk
 • Het belang van adequate terugkoppeling

15.00 uur 
Actieplan voor inclusieve burgerparticipatie 

 • Aan de slag met je eigen project
 • Individueel of in groepen werken aan concrete actieplannen voor het bevorderen van inclusieve burgerparticipatie
 • Delen en feedback geven op de plannen

16:30 uur
Terugblik 

17.00 uur
Uitreiking certificaat en netwerkborrel 

17.30 uur 
Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis 

Inschrijving

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *