De Top 100 van 2023

Annelies van Eekelen is Ambtenaar van het Jaar 2023. Maarten Veldhuis won de Publieksprijs en Bauke van der Meulen ontving van de jury een eervolle vermelding. Hieronder zie je de volledige Top 100.

1 Annelies van Eekelen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectleider Aanpak energiearmoede
2 Merdan Yagmur Gemeente Den Haag Beleidsadviseur Stad en Bestuur
3 Willem Philipsen Gemeente Rotterdam Beleidsadviseur
4 Jojanneke Kraan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Team coördinator Aanpak Dakloosheid
5 Maarten Veldhuis Waterschap Vallei en Veluwe Accountmanager terreinbeherende organisaties, landgoederen
6 Liza Zobdeh Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Coördinator Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie
7 Bauke van der Meulen Gemeente Emmen Teamleider Informatisering
8 Rachid El Bachiri Justitiële ICT Organisatie Afdelingshoofd klantenteam DJI
9 Jille Koop Rijksvastgoedbedrijf Adviseur Duurzaamheid
10 Sonja Pennings Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Communicatieadviseur
11 Jeroen van Veen Gemeente Weert Concerncontroller
12 Cindy Reijnders Waterschap Limburg Manager bij Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)
13 Manon van Bree Gemeente Winterswijk Bestuursassistent, kabinetszaken & evenementen
14 Pascal Hendriks Gemeente Roosendaal Projectmanager
15 Sita Vulto Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Adviseur stedelijke waterkwaliteit
16 Walter Jonkers Provincie Zeeland Projectleider Geopark Schelde-Delta
17 Hanneke van Nistelrooij Provincie Zuid-Holland Senior beleidsadviseur greenports
18 Thea Boetzkes Gemeente Helmond Medewerker Gegevensmutaties team informatiediensten
19 Nukhet aluc Parlamis Gemeente Bergen op Zoom Coördinator KCC
20 Rachid Haouli Gemeente Rheden Beleidsmedewerker Economie
21 Bianca Valk Gemeente Nunspeet Consulent Schulddienstverlening
22 Antoine Gribnau Gemeente Den Haag Aanjager Diversiteit en inclusie
23 Lies van de Kuilen Inspectie van het Onderwijs Senior inspecteur
24 Jacqueline Rutjens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmamanager Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
25 Joost Houwelingen Rijkswaterstaat Coordinerend Adviseur FInancieel Programmeren
26 Umit zorlu Yasar Provincie Fryslân Teamleider Toezicht en Ondersteuning
27 Dana Lancaster SED organisatie Beleidsmedewerker
28 Machteld Lamers Veiligheidsregio Kennemerland Programmaregisseur Veilige Energietransitie en Klimaatadaptatie
29 Barbara Wapstra Gemeente Gouda Senior beleidsadviseur sociaal domein
30 Leana Vlok Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regionale implementatiecoach omgevingswet regio Utrecht
31 Ineke Bastiaans Gemeente Helmond Kabinetschef van de burgemeester
32 Wendy van Poppel Provincie Utrecht Coördinator programma aanpak Biodiversiteit gebouwde omgeving
33 Wehel Hadi Provincie Utrecht Data Scientist
34 Roos Kralt Gemeente Katwijk Accountmanager Bedrijven
35 Guido van de Ven Waterschap Limburg Relatiemanager
36 Mark Klein Gemeente Hardenberg Jurist
37 Bert Lebbing Rijksschoonmaakorganisatie Senior adviseur
38 Guus Sluijter Gemeente Eindhoven Projectmedewerker
39 Anne de Rooij Ministerie van Defensie Programmamanager Omgevingswet
40 Elise Voogd Hoogheemraadschap van Rijnland Bestuursadviseur
41 Antonie Kas Gemeente Woensdecht Civiel technisch medewerker
42 Hanna Verbeek Gemeente Assen Administratief medewerker
43 Paula Ragetlie Gemeente Rotterdam Concernstrateeg
44 Remco Smit Rotterdam Coördinator verkeersveiligheid
45 Eric van Gestel Gemeente Bergen op Zoom Bode
46 Abdel Ouarraki Ministerie van Justitie en Veiligheid Senior Adviseur Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
47 Sheraida Julen Gemeente Alphen aan den Rijn Leidinggevende Team Projecten Openbare Ruimte
48 David Laout Ministerie van Veiligheid en Justitie Senior Bewaarder
49 Anna Vogel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Senior Adviseur
50 Sietske Dosker Immigratie en Naturalisatiedienst Manager Asylum & Protection
51 Gerry Drijfhout Gemeente Dronten Projectleider jeugdzorg
52 Ferenc van Damme Provincie Overijssel Participatiestrateeg
53 Gwen Boon Provincie Utrecht Programmamanager
54 Christophe Meijer Gemeente Urk Strategisch Adviseur Duurzaamheid
55 Renzo Ammerdorffer Immigratie en Naturalisatiedienst Medewerker verwerken en behandelen
56 Wim Leenaarts TenderNed Teammanager
57 Ad van Eekelen Gemeente Bergen op Zoom Bouwopzichter
58 Mikhael Tamliani Immigratie- en Naturalisatiedienst Medewerker Behandelen en Ontwikkelen
59 Carlo Thielen Gemeente Eindhoven Technisch Adviseur Gemeentelijk Vastgoed
60 Anouk Dewitte Waterschap Limburg Omgevingsmanager
61 Khadija Mgabar Gemeente Amsterdam Secretaris staf financiën
62 Maxine Tillij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directeur Strategie Energiesysteem
63 Ben Willemsen Waterschap Brabantse Delta Senior systeem- en netwerkbeheerder
64 Catharina Wouters Provincie Utrecht Projectmedewerker
65 Kishan Gopie Rijksinkoopsamenwerking Inkoopadviseur
66 Amber Bolier Gemeente Tholen Consulent inburgering
67 Angelique van der sluis Kooij Gemeente Alphen aan den Rijn Klant Contact Center medewerker
68 Leona olinga Koster Dienst Uitvoering Onderwijs Medewerker verwerken en behandelen afdeling debiteuren
69 Peter Bogers Gemeente Bergen op Zoom Adviseur beheer en onderhoud
70 Tom van den Berg Gemeente Waterland Teammanager Bedrijfsvoering
71 Jaco Klinkenberg Rijksrederij Hoofdwerktuigkundige
72 Mark Noorlander Gemeente Alphen aan den Rijn Projectleider, Team Opdrachten en Innovatie
73 Yvonne van de Pol Immigratie- en Naturalisatiedienst Operationeel Manager
74 Wil van der van rijn Bent Gemeente Katwijk Medewerker centraal meldpunt A
75 Liesbeth Uding Belastingdienst Management Ondersteuner
76 Pieter Laban Provincie Utrecht Teammanager
77 Manoj Mannoesingh Gemeente Alphen aan den Rijn Beheerder Verkeer
78 Joop van der Dussen Gemeente Bergen op Zoom Handhaver domein 2
79 Carola Vos Gemeente Noordoostpolder Binnendienst medewerker
80 Anneke Knol Provincie Utrecht Provinciesecretaris
81 Kees van der Velden Provincie Gelderland Landschapsarchitect
82 Siham Rabhioui Gemeente Alphen aan den Rijn Teamleider Sociaal Domein
83 Dory van Rijswijk Waternet Teamleider
84 Michael Sibtsen FMHaaglanden Senior medewerker Facilitair Management
85 Rafael Steenbakkers Ministerie van Justitie en Veiligheid Teamleider
86 Mark Kok Regio West-Brabant Transitiemaker
87 Lia van Beelen Gemeente Katwijk Facilitair ondersteuner
88 Karolien Vrolijk Gemeente Katwijk Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
89 Joran van Geffen Gemeente ‘s-Hertogenbosch Evenementencoördinator
90 Christine Nguyen Centrum Indicatiestelling Zorg Onderzoeker
91 Nel van der plas Mahmoud Gemeente Katwijk Administratief medewerker
92 Rudy Verhulsdonck Waterschap Hollandse Delta Recordmanager
93 Zhuo xu Hornstra Nederlandse Arbeidsinspectie Projectleider Procesveiligheid
94 Eric Meeuwisse Hoogheemraadschap van Rijnland Tactisch Adviseur Zuiveren
95 Marcel Arts Gemeente Alphen aan den Rijn Juridisch adviseur
96 Gabriel Zettechelme Belastingdienst Registeraccountant
97 Frans Sahetapy Gemeente Alphen aan den Rijn Gegevensbeheerder
98 Ralph van Lieshout Waterschap Aa en Maas Besturingstechnicus
99 Debbie van Hoogdalem Centrum Indicatiestelling Zorg Onderzoeker
100 Teruggetrokken

Beeld: Karolina Grabowska

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *