nieuws

Algemene Rekenkamer pleit voor digitale eenheidsstaat

De Algemene Rekenkamer heeft zorgen over de toekomstbestendigheid van het personeelsbestand van de rijksoverheid, plaatst kanttekeningen bij de beperkte budgetten voor de modernisering van ict en ziet op diverse plaatsen onvoldoende aandacht voor beveiliging ervan. Dat staat in de Staat van de rijksverantwoording, die vandaag, op verantwoordingsdag, is gepubliceerd.

Het meest opvallende anno 2017, aldus de rekenkamer, is de beperkte informatie over de effectiviteit van beleid. ‘Dat geldt voor vrijwel alle departementen en hun beleidsterreinen. Wat zijn nu de échte maatschappelijke resultaten voor burgers en bedrijven? Krijgen burgers waar voor hun geld? Het blijkt nog steeds erg moeilijk daarover uitspraken te doen. Dat opent de weg naar fact-free politics.’

Het ontwikkelen van één taal en het slim gebruik maken van technologie uit dit digitale tijdperk maakt het mogelijk om de resultaten van overheidshandelen inzichtelijk te maken voor iedereen, aldus de rekenkamer. ‘Wanneer de samenwerkende onderdelen van de overheid daarin slagen, ontstaat als het ware een digitale eenheidsstaat. De klokken moeten letterlijk en figuurlijk gelijk gezet worden om dit mogelijk te maken. Dat vergt informatie organiseren, informatie delen, informatie uitwisselen en daarmee gezamenlijk kennis en inzicht vergaren.’

‘Een digitale eenheidsstaat ontstaat door relaties aan te brengen tussen prestaties van vergelijkbare organisaties, scholen, ziekenhuizen of gemeenten. Door resultaten vergelijkbaar te maken kunnen alle overheidsorganisaties op vergelijkbare manier spreken over maatschappelijke doelstellingen. Bestuurders kunnen dan beter uitleggen wat ze beoogden en wat ze bereikten. In een digitale eenheidsstaat hebben en houden burgers daardoor het vertrouwen dat hun belastinggeld op de goede plek terecht komt. De burger wil waar voor zijn geld. Dit vraagt om organisaties die van elkaar leren om hun presteren te verbeteren.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. vrij goede opmerkingen van de AR. Mis eigenlijk, voor wat betreft ict, de opmerking dat de rijksoverheid wel heel erg afhankelijk is van inhuur voor wat betreft ict en daarmee geen eigen expertise opbouwt!