nieuws

City Deal zorgt voor evidence-based stedelijk beleid

Hogescholen, universiteiten en de Nederlandse kennissteden hebben de City Deal ‘Kennis Maken’ gesloten. Doel van de deal: een oplossing te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken als armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk komt te staan. Minister Jet Bussemaker en Henri Lenferink, burgemeester Leiden en voorzitter van het Netwerk Kennissteden ondertekenden de City Deal (foto: Pieter Verbeek).

Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving aan waarbij onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar zijn verbonden. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren.

In de City Deal ‘Kennis Maken’ werken de gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen en met ketenpartijen binnen de stad en in de omliggende regio. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen mee.

De City Deal ‘Kennis Maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *