nieuws

Corien Prins voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Vanaf 1 april 2017 treedt prof. mr. Corien Prins aan als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij volgt professor dr. André Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Prins is nu werkzaam bij de Tilburg Law School van de Tilburg University. Ze blijft daar tot 1 april 2017 aan als decaan.

De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair en gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

 

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Corien Prins is redactielid van het Nederlands Juristenblad en heeft veel kennis over openbaarheid van uitspraken. Desalniettemin weigert ze tot nu toe in te gaan op mijn zeer gefundeerde stellingen over het feit dat de helft van de Nederlandse rechtspraak niet openbaar is. Ik en van mening dat een wetenschappelijke discussie (mijn artikel erover was door een hoogleraar aanbevolen) over een fundamenteel probleem in de Trias Politicas perse dient te worden gevoerd. Ik vind de houding van haar niet passen bij iemand die voorzitter wordt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik heb dit vandaag opnieuw bij haar aangekaart. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Ik zou een publiekelijk gevoerde discussie op zijn plaats vinden. Zeker gezien de aandacht die de zogenaamde onderbuikgevoelens van Nederlanders over rechters, krijgen. Onderbuikgevoelens, zeker! De gemiddelde Nederlander schijt in zijn broek voor rechters. Maar niet ten onrechte. De rechterlijke macht straalt geen gezag meer uit, probeert niet te overtuigen maar te intimideren.