nieuws

Dag van de Stad: de Stad in Balans

Op 29 oktober aanstaande vindt de Dag van de Stad 2018 plaats. Het thema is: de Stad in Balans. Projectleider Frank Reniers en burgemeester van gaststad Amersfoort Lucas Bolsius roepen steden, maatschappelijke partners en iedereen met goede ideeën op om deze in te dienen via de website DeDagvandeStad.nl.

‘Het organiseren van zo’n evenement is een flinke opgave. En de beste manier om dat aan te pakken is in samenwerking met partners. Daarin lijkt het op de aanpak van stedelijke vraagstukken: ook dat is complex en dus heb je partners – andere steden, het rijk, maatschappelijke organisaties en bedrijven, nodig om tot goede oplossingen te komen,’ vertelt Frank Reniers, programmamanager van Agenda Stad, het beleidsprogramma van het ministerie van BZK dat initiatiefnemer is van de Dag van de Stad. ‘In ons geval zijn die partners de VNG, de G4 en G40, de rijksoverheid, Platform31, het Netwerk Kennissteden Nederland en de gemeente Amersfoort. Samen organiseren we een leerzame en inspirerende dag rondom het thema ‘De Stad in Balans’.
‘Met het thema willen we aangeven hoe verschillende vraagstukken op elkaar ingrijpen,’ aldus Reniers. ‘Duurzaamheid, mobiliteit, werkgelegenheid, innovatie en leefbaarheid… het zijn allemaal onderwerpen die elkaar raken en die maken dat je oplossingen voor stedelijke vraagstukken in samenhang moet oppakken. Daarom bestaat de dag uit 10 parallelle deelcongressen, zoals De Veerkrachtige Stad en De Inclusieve Stad, waarin steeds meerdere kanten van een vraagstuk belicht worden. Daarnaast zijn er internationale sprekers en jong toptalent die stedelijke professionals inspireren. Die inspiratie kunnen mensen direct in actie omzetten, want er is een kweekkamer waar steden de eerste contouren kunnen schetsen voor nieuwe City Deals. En er is dit jaar een internationaal programma voor internationale gasten.’

City Deals?
City Deals zijn de samenwerkingsverbanden tussen steden, rijk, maatschappelijke partners en bedrijfsleven waarin specifieke stedelijke vraagstukken geagendeerd worden en waar naar innovatie oplossingen gezocht wordt. Er zijn inmiddels 19 City Deals gesloten. Dat heeft al tot veel vernieuwende oplossingen en inzichten geleid. Zo is er in de City Deal Woonabonnement een model ontwikkeld voor het bekostigen van energiebesparende maatregelen via de energierekening. De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is uitgemond in een landelijk programma Stedelijke Transformatie, dat onlangs door de minister van BZK is omarmd met de start van een revolverend fonds dat ontwikkelaars helpt om lastige industrielocaties tot woongebied te transformeren. Op de Dag van de Stad presenteren City Deals uiteraard hun tussenresultaten en bevindingen, maar we willen bezoekers vooral ook inspireren tot nieuwe City Deals, waarbij wij hen begeleiden door onze ‘lessons learned’ van bestaande deals over te brengen. We noemen de nieuwe deals daarom wel ‘City Deals 2.0’.
Reniers is enthousiast over de City Deal-aanpak en over de Dag van de Stad. En hij staat daarin niet alleen. De werkwijze werd in het regeerakkoord opgenomen als veelbelovende nieuwe aanpak en steeds meer steden kloppen aan met de wens om nieuwe City Deals te sluiten. Daarom wordt de Dag van de Stad, na een succesvolle eerste editie in Utrecht vorig jaar, opnieuw georganiseerd. Met een sterk programma en ruimte voor meer deelnemers, ook om de vele nieuwe wethouders die na de Gemeenteraadsverkiezingen zijn aangetreden, kennis te laten maken met het instrument.

Trots
Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort is trots dat de Dag van de Stad dit jaar in Amersfoort plaatsvindt. Bolsius: ‘Na het succes van de Dag van de Stad vorig jaar, volgde een oproep aan steden om gastheer te zijn voor de editie van 2018. Daar zijn wij gelijk op ingegaan, omdat we vinden dat Amersfoort een goed voorbeeld is van een stad waar het bruist van initiatieven en innovatieve ideeën van betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Amersfoort neemt deel aan drie City Deals die gericht zijn op de ontwikkeling van een groene en duurzame stad en herbergt met succesvolle duurzame ondernemingen zoals supermarkt-bezorgdienst Picnic ook veel voorbeelden van het innovatief aanpakken van stedelijke vraagstukken.’
Om de Dag van de Stad te late slagen, zijn natuurlijk succesvolle verhalen, kansrijke ideeën en scherpe vragen nodig. Reniers: ‘Daarom roepen we steden, maatschappelijke partners en iedereen met goede ideeën op om deze bij ons in te dienen via de website DeDagvandeStad.nl.’ ‘De Dag van de Stad is geen evenement dat draait om ‘zenden,’ vult Bolsius aan. ‘Succesvolle samenwerkingen beginnen immers altijd met de dialoog.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *