nieuws

Digital Trust Centre ondersteunt initiatieven voor veilig digitaal ondernemen

Meer dan 100 publieke en private organisaties gaan vanaf vandaag van start met zes nieuwe samenwerkingsprojecten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte vandaag bekend welke initiatieven aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling van in totaal één miljoen euro om regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden te stimuleren. Onder de geselecteerde initiatieven bevinden zich uiteenlopende sectorspecifieke samenwerkingen:

 1. Cyberweerbaarheid Nederlandse Industrie Defensie- & Veiligheid
  De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie (DVI) heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de Nederlandse Defensie, haar internationale partners (w.o. NAVO) en de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV-sector). Het voorstel richt zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met die bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt. Het voorstel bestaat onder andere uit een register met partners die aan de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (kunnen) voldoen.
 2. DTC Maakindustrie
  Novel-T, een publiek-private samenwerking binnen Oost-Nederland werkt samen aan het weerbaar maken van de maakindustrie in provincie Overijssel en Gelderland. Daarvoor creëert Novel-T een netwerk waar bedrijven in de maakindustrie terecht kunnen voor het verkrijgen en delen van dreigingsinformatie, het bieden van een handelingsperspectief en beveiligingsdiensten.
 3. Cyber Security Awareness Havengemeenschap Port of Amsterdam
  Port of Amsterdam start een netwerk van (initieel) vijf publieke en private partijen om de digitale weerbaarheid van het Noorzeekanaalgebied te versterken. Het doel van het project is om, door middel van het creëren van bewustwording, de cyberweerbaarheid van de bedrijven in het NZKG te verbeteren. Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties een belangrijk aandachtspunt. De samenwerking gaat aan de slag met het versterken van de digitale veiligheid en het opbouwen van de benodigde kennis en expertise op het terrein van cyberweerbaarheid.
 4. Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven
  Drie groentezaadveredelingsbedrijven spannen zich gezamenlijk in om de cyberweerbaarheid van de bedrijfsketen te verhogen. Dit is belangrijk omdat zaadveredelingsbedrijven in Nederland beschikken over gewilde en hoogwaardige kennis. De organisaties zetten zich gezamenlijk in om het risicoprofiel van de sector in kaart te brengen, incidenten te analyseren en tot een collectief actieplan te komen.
 5. Cyberweerbaarheid in Limburg
  Platform Veilig Ondernemen Limburg en Brightlands – een publiek-private samenwerking tussen de provincie, universiteiten en bedrijven – brengen een actieve community tot stand waar ondernemers inzicht krijgen in hun individuele situatie. Dit doen zij door middel van weerbaarheidscans, zelfevaluaties en e-learning modules om zichzelf en hun medewerkers te trainen. De community wordt ondersteund door een online platform en een service desk waar ondernemers terecht kunnen voor informatie over de aanpak.
 6. Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  Samenwerkingsverband Noord-Nederland vormt de opstap tot het Cyber Security Expertise Centrum Noord (CSECN). De inmiddels 60 aangesloten bedrijven in de regio worden met ontbijtsessies en roadshows op een laagdrempelige manier benaderd en betrokken. Daarnaast worden er security scans uitgevoerd door mbo en hbo studenten, hacklabs georganiseerd en komt er een security community.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *