nieuws

Gemeenten realiseren cultuurcoaches

In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het LKCA. Zonder structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de cultuurcoach echter onzeker.

De cultuurcoach werkt op basisscholen en brede scholen als kunstvakdocent of als coördinator tussen school en culturele instelling. De cultuurcoach is in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach.

De vrijheid die gemeenten bij het realiseren van cultuurcoaches hebben, zorgt voor een zeer diverse beroepspraktijk. Cultuurcoaches worden bijvoorbeeld niet alleen voor onderwijs en cultuur ingezet, maar ook voor andere sectoren. Deze diversiteit heeft ook een risico, want zo is de meerwaarde als groep lastig te benoemen.

Hoewel veel gemeenten de oorspronkelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen sport en cultuur nastreven, zijn er andere doelstellingen bijgekomen waar gemeenten meer belang aan lijken te hechten. Verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs, verbinden van cultuuronderwijs met de buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren van een dagelijks cultuuraanbod op en rond de school zijn de meest nagestreefde doelen. Het accent op de brede scholen is door veel gemeenten losgelaten.

De ministeries van VWS en OCW handhaven de subsidie ‘Brede impuls combinatiefuncties’ voor onbepaalde tijd. Voor 2017-2018 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. Per jaar is € 58 miljoen rijksgeld beschikbaar voor in totaal 2.900 fte, waarbij gemeenten 60 procent cofinancieren.

In 2017 beslissen de ministeries of deze subsidie vanaf 2019 op een andere manier naar gemeenten wordt overgeheveld. Het LKCA beveelt aan om deze rijksbijdrage blijvend te oormerken in het gemeentefonds. Gemeenten kunnen cultuurcoaches dan structureel inzetten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *