nieuws

Hans Oosters voorgedragen als CvdK in Utrecht

Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht. De Provinciale Staten van Utrecht hebben gisteren besloten hem voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De huidige commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, gaat per 1 februari 2019 met pensioen.

Hans Oosters studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij is tevens lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Als voorzitter van de UvW heeft Hans Oosters zich ingespannen voor de bevordering van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen om gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de totstandkoming van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) heeft de rijksoverheid zich aangesloten bij deze samenwerking. Samen wordt onder meer gewerkt aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *