nieuws

Kabinet wil digitale veiligheid vergroten

Het kabinet wil de digitale veiligheid in Nederland vergroten. In het Regeerakkoord is structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity om de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) uit te voeren. Er komen bijvoorbeeld cybersecurity-samenwerkingsverbanden voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om snel informatie te kunnen delen over ernstige cyberdreigingen. Nog voor dit jaar trekt het kabinet eenmalig 30 miljoen extra uit voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Vanaf 2019 is jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III om cybercrime beter aan te kunnen pakken. 

Ook gaat het kabinet aan de slag om de criminaliteit in Nederland harder aan te pakken. Eenmalig stort het 100 miljoen euro in een Ondermijningsfonds om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren. Structureel is daarnaast vanaf 2019 10 miljoen euro extra beschikbaar. Het geld wordt vooral gebruikt om in alle regio’s de integrale aanpak te verbeteren.

Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om woningen te sluiten en er komt een wet die de uitwisseling en verwerking van gegevens makkelijker maakt. Straks mogen overheden meer eigen onderzoek doen om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken. 

Ook zet het kabinet 291 miljoen in voor verdere uitbreiding van de politiecapaciteit en versterking van de politieorganisatie. Voor de jaren 2019-2021 is 58 miljoen euro vrijgemaakt om de negatieve effecten op te vangen van de uitstroom van ervaren agenten. In 2019 is 15 miljoen euro extra en vanaf 2020 structureel 38 miljoen euro extra gereserveerd voor één landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties, verspreid over het land. 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *