nieuws

Lelystad wint ESF-Award

Het Werkbedrijf Lelystad heeft woensdag de ESF-Award 2016 gewonnen. Deze prijs is voor bijzondere projecten die subsidie hebben ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Met het ESF zet Nederland in op re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behoud en verbetering van de inzetbaarheid van werkenden en ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden. De subsidies die dankzij het ESF worden verleend aan projecten helpen mensen aan een (betere) baan, geven kansarmen een plaats in de maatschappij en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.

De ESF programmaperiode 2014-2020 richt zich op twee hoofdthema’s, waarvoor de Europese Unie 507 miljoen euro beschikbaar stelt. Onder het thema Actieve Inclusie kunnen het UWV, 35 centrumgemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie aanvragen voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om kwetsbare werkzoekenden zoals jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbelemmering en gedetineerden. De eerste aanvraagronde voor het thema Actieve Inclusie is succesvol verlopen. Hiervoor was 114 miljoen euro beschikbaar en zijn 70 vragen ingediend. Deze 70 projecten lopen nu af. Een tweede aanvraagtijdvak met een budget van 166 miljoen, is dit jaar op 16 mei geopend en sluit op 31 januari 2017.

De eerste projecten binnen de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen zijn in 2014 van start gegaan en tot de eerste helft van 2016 zijn er 1.473 afgerond. Projecten uit het tweede en derde aanvraagtijdvak lopen nog. In de eerste twee tijdvakken is bijna 47 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit najaar nog eens 13 miljoen.

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid kunnen bedrijven en O&O fondsen sinds dit jaar aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden van werkenden te stimuleren. Een deel van het beschikbare budget gaat naar grotere projecten, uitgevoerd door de O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners en, indien daarbij aangesloten, gemeenten. Het eerste aanvraagtijdvak is dit jaar opengesteld van 19 september tot en met 28 oktober. Er zijn 66 aanvragen ingediend. Het aangevraagde subsidiebedrag beslaat het volledige budget, dat voor dit tijdvak 12,5 miljoen euro bedraagt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *