nieuws

Meer samenhang en samenwerking tussen Europese steden

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven gelanceerd ter bevordering van de Europese Agenda Stad. Zo moeten een Urban Data Platform, een One-stop shop portal en een reflectierapport bijdragen aan meer coördinatie, samenhang en samenwerking tussen Europese steden en beleid.

De Europese Agenda Stad is op 30 mei door het Pact van Amsterdam officieel gelanceerd. Door twaalf partnerschappen met elk een eigen beleidsterrein kunnen Europese steden, lidstaten, Europese instituties en bedrijven beter samen werken om de kwaliteit van Europese steden te verbeteren. Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap afgelopen januari t/m juni zijn de eerste vier partnerschappen bekendgemaakt. Tijdens de bijeenkomst in Bratislava zijn de volgende vier bekendgemaakt. 

Webportal
Om de uitwisseling van strategieën en ontwikkelingen tussen Europese steden te bevorderen, heeft de Commissie een nieuwe webportal in het leven geroepen. Veel steden hebben aangegeven behoefte te hebben aan betrouwbare en relevante informatie in een simpel en toegankelijk format. Het nieuwe One-stop shop webportal geeft up-to-date informatie over Europees beleid dat directe invloed heeft op de Europese steden en regio’s zoals mobiliteit en circulaire economie. Het portal verdeelt relevante informatie in de thema’s die belangrijk zijn voor de Europese Agenda Stad. Zo zijn er categorieën Luchtkwaliteit, Klimaat, Energie Transitie en Mobiliteit. Naast beleid wordt er ook informatie verschaft over Europese financiering gerelateerd aan stedelijke ontwikkeling.

Urban Data Platform
Een aanvulling op het eerder genoemde webportal is het nieuwe  Urban Data Platform. Dit platform biedt een overzichtelijke kaart om de ontwikkelingen in Europese stedelijke gebieden te bekijken en te vergelijken. Zo kan er per regio gekeken worden naar onder andere de economische ontwikkelingen of beschikbaarheid van transport. Dit maakt het mogelijk voor het bestuur van een stad om vergelijkingen uit te voeren met gelijke steden. Bovendien zorgt dit platform voor meer interactie tussen steden omdat er onderling informatie uitgewisseld wordt en contact wordt gezocht. Dit draagt bij aan het doel van de Europese Agenda Stad om kennis tussen steden te delen. Het platform bevat informatie over meer dan 800 Europese steden en regio’s.

Rapport Europese steden
In samenwerking met de Verenigde Naties heeft de Europese Commissie een State of European Cities Report opgesteld. In dit rapport wordt de huidige prestatie van Europese steden met betrekking tot speerpunten van de Europese Agenda Stad gemeten. Het rapport dient inzicht te geven in de prestatie tot nu toe, en samenwerking tussen steden aan te moedigen. Punten waarop steden getoetst zijn, zijn onder andere werkgelegenheid, armoedebestrijding en koolstofarme Economie.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *