nieuws

Vier nieuwe partnerschappen voor Europese Agenda Stad

Tijdens de DG-bijeenkomst voor Stedelijk Beleid op 4 oktober in Bratislava is goedkeuring gegeven voor vier nieuwe partnerschappen voor de Europese Agenda Stad.  Behalve de EU-lidstaten waren de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s, EUROCITIES en CEMR bij de bijeenkomst aanwezig. Ook waren verschillende partnerlanden en andere stakeholders present, zoals het Europese Economisch en Sociaal Comité, URBACT en de Europese Investeringsbank.

Ook de eerste vier Partnerschappen (Affordable Housing, Air Quality, Inclusion of Migrants and Refugees en Urban Poverty) waren vertegenwoordigd in Bratislava. Deze Partnerschappen, die tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap begonnen als pilots, zijn inmiddels volledig operationeel en zullen hun ervaringen actief delen met de nieuwe Partnerschappen.

De thema’s van de nieuwe Partnerschappen zijn:

  • Jobs and Skills in the Local Economy – gecoördineerd door Roemenië, de steden Rotterdam (Nederland) en Jelgava (Estland).
  • Circular Economy – gecoördineerd door de stad Oslo (Noorwegen).
  • Urban Mobility – gecoördineerd door Tsjechië en de stad Karlsruhe (Duitsland).
  • Digital Transition – gecoördineerd door Estland, de stad Sofia (Bulgarije) en de stad Oulu (Finland).

    Het besluit is een belangrijke stap bij het behalen van een van de centrale doelen van de Europese Agenda Stad: het vormen van twaalf thematische Partnerschappen. Partnerschappen zijn een nieuwe vorm van multi-level, pan-Europees samenwerken. Ze brengen experts bijeen uit steden, regio’s, koepelorganisaties, de Europese Commissie en andere relevante organisaties, die werken aan voorstellen voor betere regelgeving, betere financiering en betere kennisuitwisseling voor steden op Europees niveau.Met name bij steden was de belangstelling voor de nieuwe Partnerschappen overweldigend. Het aantal aanmeldingen (meer dan 200) moet de komende tijd daarom worden teruggebracht naar maximaal vijf steden per Partnerschap (nieuwe aanmeldingen zijn niet langer mogelijk). De nieuwe coördinatoren zullen per Partnerschap een gezamenlijk visiedocument opstellen, waarin zij aangeven op welke uitdagingen zij zich willen richten. De nieuwe Partnerschappen gaan in januari 2017 van start.

    Tegelijk begint de voorbereidende fase voor de volgende vier Partnerschappen op de thema’sEnergy Transition, Sustainable Use of Land and Nature-Based Solutions, Climate Adaptationen Innovative Public Procurement. Het voornemen is over deze Partnerschappen te besluiten tijdens de volgende DG-bijeenkomst, op 4 april 2017, onder het Maltees voorzitterschap.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *