nieuws

Nederlanders tevredener over functioneren politie

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief. Ook de waardering voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie is de afgelopen jaren toegenomen. De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.
Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonbuurt heeft zich eveneens gunstig ontwikkeld. In 2012 was 52 procent van de burgers van mening dat je de politie te weinig in de buurt zag, in 2016 is dit nog 47 procent. Het aandeel bewoners dat vindt dat de politie te weinig uit de auto komt, niet snel genoeg komt als je ze roept en te weinig aanspreekbaar is, ligt in 2016 4 procentpunt lager dan in 2012. Ook vinden minder mensen dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken.

In meer verstedelijkte gebieden zijn burgers positiever over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie dan in minder verstedelijkte gebieden. In 2016 liep het aandeel dat tevreden is over het functioneren in de buurt uiteen van 17 procent in het politiedistrict Zuid-West-Limburg met Maastricht als centrumplaats, tot 38 procent in district Den Haag Centrum. Ook over de zichtbaarheid van de politie zijn burgers in Den Haag Centrum het meest te spreken: 26 procent van hen is van mening dat je de politie te weinig ziet. In het West-Brabantse district de Markiezaten vindt 60 procent dit.

Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Zij vinden vaker dat de politie de burgers in hun buurt beschermt, dat de politie haar best doet en dat de politie reageert op problemen die in de buurt spelen. Meer inwoners hebben het gevoel dat zij serieus worden genomen. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken. Toch is ook de tevredenheid hierover toegenomen tussen 2012 en 2016. Alleen het percentage dat vindt dat de politie te weinig bekeuringen uitdeelt in de buurt, is niet veranderd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *