nieuws

Peter Noordanus voorzitter LSOAO

Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg, is per 1 maart 2018 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO). Het LSOAO is op 8 februari jongstleden van start gegaan en heeft onder andere tot taak om de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij betrokken partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau te stimuleren en te faciliteren en daarmee de actiegerichtheid van de integrale aanpak te ondersteunen. Bovendien adviseert het LSOAO de minister van Justitie en Veiligheid over de besteding van de in het regeerakkoord overeengekomen gelden, waaronder de €100 mln. van het Ondermijningsfonds.

De werkzaamheden van het LSOAO vinden plaats onder ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid, mede voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *