nieuws

Projectontwikkelaars: rijk moet regierol pakken in ruimtelijke ontwikkeling

Het rijk moet zich weer actief bezig gaan houden met de kwaliteit van de leefomgeving, zowel wat betreft de ruimtelijke inrichting en woningbouw als het uitbouwen van de netwerkstructuur tussen steden. NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, doet in haar advies ‘Ruimte maken voor het Nationaal Geluk’ een appèl op overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden om samen te werken aan een inspirerend en breed gedeeld toekomstbeeld van Nederland.

Volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen staan Nederland de komende jaren ingrijpende veranderingen te wachten die van grote invloed zijn op het leven van de bewoners van ons land. ‘De demografische transitie, de energietransitie, de revoluties in mobiliteit en in informatie- en communicatie­technologie stellen ons voor urgente opgaven,’ zei hij bij de uitreiking van het advies op 9 juni jl. aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het rijk moet weer een strakke regierol pakken wat betreft de ruimtelijke inrichting van ons land. Want ‘een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen, welvaart en welzijn, en is een stimulans voor onze economie,’ stelt de NEPROM.

Volgens de projectontwikkelaars biedt de Nederlandse netwerkstructuur van middelgrote steden goede kansen om de bevolkingsgroei en economische activiteiten de komende jaren op een goede wijze te accommoderen. Juist die netwerkstructuur moet de komende jaren versterk en verder uitgebouwd worden.
Woningbouw moet de komende jaren vooral plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied. Verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed kunnen getransformeerd worden tot woningen. Een deel van de nieuwe huizen kan gebouwd worden in relatief kleinschalige, ruim opgezette nieuwbouwwijken, aansluitend op bestaand stedelijk gebied en gebruikmakend van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Van Breukelen: ‘Wij zien grote kansen voor verdere functiemenging in onze binnensteden. Vernieuwing van bestaande winkelconcentraties en kantoren dient voorrang te krijgen. Waar behoefte is aan nieuwe winkels en kantoren moeten die uitsluitend in bestaand stedelijk gebied realiseren.’

Belangrijk is dat het hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden en binnen de stadsgewesten wordt versterkt en dat het Rijk het voortouw neemt bij het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen. Ook moet fors geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur en het versterken van de groenstructuren buiten de steden

Download hier de Neprom-visie ‘Ruimte maken voor het Nationaal Geluk’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *