nieuws

Dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio's verschoven naar 14 juni

De dialoogtafel Stappen vooruit in steden en regio’s die Publiek Denken organiseert in samenwerking met platform O is verschoven van 12 april naar 14 juni. Bent u geïnteresseerd in deelname, dan kunt u zich dus nog aanmelden.

In Nederland neemt het belang van de stedelijke regio’s de komende jaren alleen maar toe. Grote steden trekken meer inwoners, toeristen, studenten, expats, kenniswerkers en ondernemers aan. Bedrijvigheid en culturele activiteiten intensiveren. Dit biedt grote economische kansen. Keerzijde hiervan is dat het steeds drukker in de steden wordt, wat leidt tot vastlopende mobiliteit in de vorm van auto- en fietsfiles. Het OV heeft te kampen met overvolle treinen, trams en bussen. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de bereikbaarheid van de grote steden.                                             

Volgens het in 2016 verschenen rapport van Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 2016 heeft het rijksbeleid sommige regio’s op achterstand gezet om bepaalde regio’s sterker te maken en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Andere regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden, zich staande te houden of krimpen zelfs. Daar is sprake van wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkels, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden, wat weer leidt tot regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid.

Kunnen we onze grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan laten profiteren? Hoe zorgen we ervoor dat steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal blijven en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt? Is het huidige kabinet in staat heldere handvatten te blijven geven aan overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties en overige betrokken partijen hoe hiermee om te gaan?

Beoogde panelleden: Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke vraagstukken), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Bert van Delden (programmadirecteur Stad), Adriaan Visser (wethouder gemeente Rotterdam), Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland).

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn, meld u zich dan hieronder aan:
Geen velden gevonden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *