nieuws

Samenwerken op één campus voor versnelling van duurzaamheid en ondernemerschap

De New World Campus in Den Haag is dé plek waar baanbrekende oplossingen gevonden worden voor mondiale vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, internationaal en in Nederland. Door professionals uit verschillende vakgebieden zowel online als op een fysieke campus samen te brengen, ontstaan vernieuwende oplossingen en businessmodellen.

Op de New World Campus (NWC) komen partijen samen om duurzame ideeën op te pakken en sneller op te schalen. De NWC sluit zich aan bij programma’s die voorzien in deze behoefte, mede dankzij de financiële steun van DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de rijksoverheid. DuurzaamDoor wil de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie versnellen en organiseert samenhang tussen internationale, landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’, zoals netwerken en coalitievorming. Op deze en andere innovatieve manieren werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger)organisaties met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken.

Acceleratorprogramma
Een van de activiteiten op de NWC, gericht op zakendoen in ontwikkelingslanden, is het acceleratorprogramma iMPACT Booster, een initiatief van ICCO Cooperation, Woord en Daad en de NWC. Het programma richt zich op Nederlandse en buitenlandse ondernemers die een business willen beginnen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. ‘We bieden bedrijven en startups vijf maanden lang ondersteuning bij de marktvalidatie van hun product,’ vertelt Walter aan de Wiel, directeur van het programma. ‘De eerste maand staat in het teken van het voorbereiden op de validatieperiode. Dat gebeurt vanaf de NWC. De volgende drie maanden brengen de deelnemers door in het land waar ze hun product willen testen. De laatste maand bereiden we ze voor op hun investeringspitch op de NWC. Het gaat in het programma om marktkansen, maar altijd vanuit een duurzaam profiel. De bedrijven letten op het milieu en op sociale uitdagingen en werken op die manier aan de Sustainable Development Goals.’

Mentoren en experts
De iMPACT Booster ondersteunt de deelnemers met een investering. ‘Als het mislukt, dan is dat ons risico,’ zegt Aan de Wiel. ‘Maar gaan de zaken goed, dan krijgen wij een gedeelte van de winst. Dat kunnen we vervolgens weer investeren in ons programma om zo meer bedrijven te helpen groeien op de wereldmarkt.’ Naast een investering biedt de iMPACT Booster trainingen en toegang tot het netwerk van de NWC en een uitgebreide expertpool met kennis op gebieden variërend van branding tot community building en kennis van lokale governancestructuren. Ook krijgt iedere deelnemer een mentor toegewezen. Aan de Wiel: ‘Dat zijn mensen uit zowel het bedrijfsleven als de overheidshoek, die dit vrijwillig doen. Veel mentoren zijn ook onderdeel van de NWC community, zodat kruisbestuiving ontstaat.’

Op eigen benen
Niet iedereen kan zomaar meedoen aan het programma. Aan de Wiel: ‘We scouten de potentie van de deelnemers vooraf. Begin 2016 zijn we de eerste ronde gestart met het thema Agri & Food. Vanuit 275 aanmeldingen zijn negen bedrijven geselecteerd. Er deed onder meer een ondernemer mee die van koffieproductieafval een halffabricaat maakt, rijk aan antioxidanten voor de cosmetica- en voedingsindustrie. En een Nederlands-Oegandese deelnemer zag mogelijkheden om glutenvrije pasta uit groene bananen te maken.’ Sinds de zomer staan de ondernemers weer op eigen benen, maar mogen ze nog steeds bij de iMPACT Booster aankloppen en het netwerk gebruiken. ‘We onderhouden binnen de opgebouwde community contact met elkaar, maar het gaat ze ook zelfstandig goed af,’ aldus Aan de Wiel. ‘Een van de bedrijven groeit hard in Afrika en werkt inmiddels met grote klanten. Andere ondernemers haalden een aanvullende investering binnen. Het acceleratorprogramma zorgde voor een enorme versnelling.’

In de tweede ronde richt de iMPACT Booster zich op Ghana, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Accra. Deelnemers en mentoren kunnen zich aanmelden op www.impactbooster.com.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *