nieuws

VIVET-project moet energietransitie beter faciliteren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Rijkswaterstaat gaan hun data, kennis en informatie bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Ze doen dat in het VIVET-project (Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie). Gisteravond ondertekenden ze  een samenwerkingsovereenkomst daartoe.

In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en onderbouwing van de Regionale Energiestrategieën (RES) en planning rond aardgasvrije wijken. Dankzij de samenwerking in project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Het project Verbetering van de Informatievoorziening Voor de EnergieTransitie (VIVET) loopt tot 2022. Per jaar wordt een werkprogramma vastgesteld. Het komende jaar wordt onder andere gewerkt aan een overzicht van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio en een regionaal eenduidig en actueel beeld van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Ook wordt de productie van zonnestroom regionaal vertaald met een onderscheid tussen grootschalige productie en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.

Foto: Sjoerd van der Hucht
Van links naar rechts: Jan Matthijsen (PBL), Marlies Emmen (Rijkswaterstaat), Judith Arends (RVO.nl), Hanneke Imbens (CBS), Michiel Pellenbarg (Kadaster)

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *