nieuws

Sociaal succes van gouden gemeenten

Sociaal Werk Nederland heeft onlangs tien gemeenten en één regio het predicaat ‘Gouden Sociale Gemeenten’ verleend. In 2015 kregen ook al tien gemeenten die onderscheiding van de brancheorganisatie. ‘Wij zijn er blij mee,’ zegt Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland. ‘We horen zo vaak verhalen over wat er allemaal misloopt dat het goed is dat er ook eens wordt gekeken naar wat wél goed gaat.’

De gemeenten zijn in alfabetische volgorde: Aalten, Almelo, Delft (zie foto), Goirle, Huizen, Leerdam, Meppel, regio Midden-Limburg, Wageningen, Zandvoort en Zeist. Ze zijn niet gekozen door Sociaal Werk Nederland (eerder bekend als de MOgroep), maar door mensen uit ‘het veld’. Vos: ‘We hebben gevraagd aan onze zeshonderd leden – organisaties op het gebied van sociaal werk – om met voorbeelden te komen van gemeenten die als partners met de sociaalwerkorganisaties samenwerken en die investeren in preventie en vernieuwing. Dat zijn dus gemeenten die niet steeds met nieuwe aanbestedingen komen om het maar zo goedkoop mogelijk te krijgen. De Gouden Gemeenten beseffen dat onze werkers expertise hebben en beschikken over de noodzakelijke contacten in de buurten en wijken. Op basis van onderling vertrouwen kunnen gemeenten en sociaal werk samen dingen opbouwen.’[blendlebutton]Vos is optimistisch gestemd over de toekomst van het sociaal werk, na de bezuinigingen van de afgelopen jaren. ‘Op het sociaal werk werd ook al voor de crisis flink bezuinigd, er gingen meer taken naar de gemeenten terwijl tegelijkertijd het aantal sociaal werkers afnam. We zijn nu uit het dal, onze positie is sterker aan het worden. De intensieve samenwerking op alle terreinen tussen steeds meer partijen begint steeds beter te lopen.’
Het is een ontwikkeling die hard nodig is, want mensen die in de problemen raken – door armoede en schulden bijvoorbeeld – hebben vaak meer problemen tegelijkertijd. Als je ze echt wilt helpen, dan moet je in samenhang naar hun situatie kijken. Door in buurten en wijken tijdig lichte ondersteuning te bieden kunnen grotere problemen in veel gevallen worden voorkomen. Dat is prettig voor de betrokkenen, maar ook voor de gemeentekas, want lichte ondersteuning is goedkoper dan zware. ‘We zien dat er gemeenten zijn die hun nek durven uitsteken, het doorzettingsvermogen hebben en willen investeren in de vorming van sociale netwerken.’ Het gaat, anders gezegd, om ‘lerende gemeenten’ die de samenleving sociaal toegankelijk maken voor kwetsbare mensen door met hen en met werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten afspraken te maken over participatiemogelijkheden.

Delft voor Elkaar
De gemeenten zijn uiteraard blij met hun ‘benoeming’. Het succes is niet vanzelf gekomen, vertelt Tine de Bloois, directeur samenleving en veiligheid van de gemeente Delft. ‘We zijn vijf jaar geleden al begonnen met de transformatie van het sociaal domein, met ontschotting – alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn werken nu samen in Delft voor Elkaar – en door niet langer procedures maar de gewenste oplossingen centraal te stellen.’
Het succes heeft ook een bestuurlijke component: ‘Alle bestuurders op het gebied van jeugd en onderwijs, werk en inkomen en zorg werken goed met elkaar samen. We hebben daarvoor een stuurgroep opgezet waar ook de gemeentesecretaris deel van uitmaakt.’ De toekenning van het predicaat is enthousiast gevierd: de burgemeester en de gemeentesecretaris gingen samen met medewerkers van Delft voor Elkaar de straat op om passanten op chocolaatjes te trakteren.[/blendlebutton]

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *