Dialoogtafel Sociaal domein

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze decentralisaties bieden gemeenten de mogelijkheid een coherent beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning aan de kwetsbare groepen in onze samenleving maar vergen een flinke cultuurverandering. Om de uitdagingen die de decentralisaties met zich mee brengen adequaat het hoofd te blijven bieden is het gezamenlijke programma Sociaal domein gestart waarin Rijk en gemeenten met hun ketenpartners op zoek gaan naar mogelijke oplossingen vanuit de leefwereld van de burger.

Op 16 mei jongstleden organiseerde Publiek Denken een dialoogtafel over het sociaal domein. Samen met onze panelleden: Christien Bronda (directeur Participatie en decentrale voorzieningen bij het ministerie van SZW), Titus Livius (directeur Bestuur en Financiën bij het ministerie van BZK), prof. dr. Tom van Yperen (bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd bij de RUG), Claire Vlug (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en Jolanda de Witte (wethouder gemeente Zwijndrecht) zijn we ingegaan op de dilemma’s en knelpunten, kansen en uitdagingen. Waar gaat het wel goed en hoe kunnen we daarvan leren?

Het debat werd live gestreamd via Facebook @Publiek Denken. Kijkers hadden de mogelijkheid live vragen te stellen en mee te praten. Van het debat zelf (bevindingen, conclusies en aanbevelingen) wordt een journalistiek verslag gemaakt en gepubliceerd in onze editie van 20 juni aanstaande waarin het thema sociaal domein centraal staat.

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *