nieuws

Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor klimaat in de Miljoenennota. De waterschappen roepen op om nu echt door te pakken en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag goede intenties voor een klimaatbeleid, maar deze moeten wel snel worden waargemaakt.

De droogte en wateroverlast van afgelopen zomer laat zien dat weersextremen al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade leiden. Samen met het rijk hebben de decentrale overheden in het Interbestuurlijk Programma (IBP) daarom afspraken gemaakt over klimaatadaptatie.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: ‘De waterschappen putten vertrouwen uit de lopende gesprekken met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn er optimistisch over dat er op korte termijn extra noodzakelijke middelen beschikbaar komen vanuit het rijk om de maatregelen en projecten versneld uit te kunnen voeren. Met de huidige klimaatverandering is wachten geen optie meer.’

Dijksversterkingsoperatie
De zeespiegel stijgt mogelijk veel sneller dan voorzien, blijkt uit onlangs gepresenteerd onderzoek dat Deltares in opdracht van het Deltaprogramma uitvoerde. De waterschappen weten dat de verwachtingen steeds alarmerender worden, wat het belang van goede en tijdige voorbereidingen onderstreept. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken daarom voortdurend aan sterke dijken en versterken de komende 30 jaar 1.100 kilometer dijken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Oosters: ‘Zonder een actief klimaat- en energiebeleid is het dweilen met de kraan open en wordt de schade door extreme weersomstandigheden onbeheersbaar. Er is daarom een snelle overgang naar duurzame energie nodig om verdere klimaatverandering te beperken. Een ambitieus klimaatakkoord is hiervoor absoluut noodzakelijk.’

Veelbelovende energiebronnen
Waterschappen zijn een van de grootste leveranciers van biogas in Nederland en bieden met thermische energie uit water (aquathermie) een kansrijk alternatief voor aardgas. Dat er in de Prinsjesdagstukken geen aandacht is voor aquathermie zien de waterschappen als een gemiste kans.

Om de overgang naar duurzame energie en aardgasvrije wijken voor elkaar te krijgen, is meer nodig dan de goede intenties van het kabinet. Zonder steun, ruimte en middelen van het Rijk kan toepassing van veelbelovende energiebronnen niet worden gerealiseerd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *