nieuws

Week van de Governance

Van 9 tot en met 13 oktober vindt de Week van de Governance plaats. De Week van de Governance is een initiatief van het Maatschappelijk-Verantwoord-Innoveren Energie programma (MVI-Energie), een sectorbreed innovatieprogramma van de Topsector Energie dat als doel heeft om tot energie-innovaties te komen die de samenleving duurzaam versterken.

De energietransitie is in volle gang, aldus MVI-Energie, maar het gaat niet snel genoeg. Dit komt onder andere door spanningen op het vlak van governance. Zowel de samenwerking tussen overheidslagen onderling alsook tussen overheid, markt en maatschappij is weerbarstiger dan gedacht, nu oude logica verdwijnt in het energiedomein en een nieuwe logica zijn intrede doet.

Aan de oppervlakte lijken de uitdagingen op het vlak van governance een praktisch afstemmingsvraagstuk tussen de betrokken partijen. Uit een recente verkenning van het MVI-Energie-programma blijkt echter dat het onder de oppervlakte om veel meer gaat; governance-uitdagingen gekoppeld aan de energietransitie, zijn niet met een simpele druk op de knop op te lossen. Wel lijkt er ontspanning mogelijk. Dit kan bereikt worden door een groter bewustzijn onder betrokkenen te cultiveren van de verschuivingen die plaatsvinden. Zo schieten betrokkenen niet te veel terug in oude reflexen en houden tegelijkertijd het lef om op nieuwe manieren samen te werken. Er is meer aandacht nodig voor de skills en inzichten die recht doen aan meer horizontale vormen van governance; goed ontworpen en gefaciliteerde co-creatieprocessen, diepe vormen van besluitvorming en collectieve vormen van leiderschap. Er is veel expertise op dit vlak, maar het wordt nog niet gestructureerd noch voldoende ontsloten.

Voor meer informatie, klik hier 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *