nieuws

Winnaars Circulaire Innovatie Challenge bekend

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag in Amersfoort de winnaars van de Circulaire Innovatie Challenge bekendgemaakt. Een bedrag van 125.000 euro werd verdeeld over de zes finalisten.

De Circulaire Innovatie Challenge is georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Kirkman Company. De waterschappen willen verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Daarom zoeken ze methodes om steeds meer circulair te werken. De Circulaire Innovatie Challenge draagt daaraan bij. De jury, bestaande uit waterschappers en circulair experts, heeft dan ook bij de beoordeling vooral gelet op de circulaire impact, innovativiteit en rendabiliteit van de ingediende voorstellen.

Voor welke uitdagingen staan de waterschappen bij hun transformatie naar circulair waterbeheer? Over die vraag ging Kirkman Company in opdracht van de Unie van Waterschappen met alle 21 waterschappen in gesprek. Daaruit zijn twee concrete uitdagingen gebruikt voor de Circulaire Innovatie Challenge: oeverproducten circulair maken en hoogwaardige toepassing van biomassastromen uit de oever.

Hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, Wetterskip Fryslân, waterschap Scheldestromen, STOWA en de Energie- en Grondstoffenfabriek stelden in totaal 125.000 euro beschikbaar voor ondernemers die met innovatieve oplossingen kwamen voor deze uitdagingen.

43 ondernemers stuurden een inzending naar de Circulaire Innovatie Challenge. Daaruit selecteerde Kirkman Company zes kandidaten waarmee zij het prototype product uitwerkten tot een rendabele business case. Tijdens de finale op de Waterinnovatiedag mochten de ondernemers hun product presenteren aan de jury die ter plekke de 125.000 euro over de projecten verdeelde.

Bij de eerste challenge, waarbij oeverproducten circulair gemaakt moesten worden, hebben de ondernemers de volgende investeringsbedragen gewonnen:

  • Bureau Waardenburg wint 30.000 euro voor het product BESE Elements dat ecosystemen herstelt en gemaakt is van biopolymeren (een duurzaam alternatief voor plastic, afkomstig van de restproducten van patatfabrieken).
  • NPSP wint 15.000 euro voor de ontwikkeling van circulaire oeverbeschoeiing gemaakt van biocomposiet.
  • NETICS wint 10.000 euro voor natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van lokaal opgewerkte bagger.

Bij de tweede challenge, waarin een hoogwaardige toepassing gevonden moest worden voor biomassastromen uit de oever, hebben de ondernemers de volgende investeringsbedragen gewonnen:

  • Fungalogic wint 35.000 euro voor het innovatieve circulaire isolatiemateriaal gemaakt van riet in oesterzwamsubstraat (schimmel).
  • Waterweg wint 25.000 euro voor hun klimaatadaptieve waterdoorlatende (stoep)tegel gemaakt van bagger.
  • Agriton wint 10.000 euro voor onderzoek naar invasieve exoten in de duurzame bodemverbeteraar Bokashi.

Na de finale gaan de ondernemers samen met de waterschappen aan de slag in pilots om de innovaties te testen en verder door te ontwikkelen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *