nieuws Bestuurskracht

Participatiewet toe aan herziening

De nieuwe Participatiewet, waar 14 juni een Kamerdebat over plaatsvindt, moet beter aansluiten op het leven van mensen met een bijstandsuitkering en hun problematiek. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het recent verschenen rapport Een brede blik op bijstand.

Momenteel, schrijft het SCP, richten veel gemeenten zich vooral op mensen die relatief makkelijk naar werk begeleid kunnen worden. Veel bijstandsgerechtigden kampen echter met meerdere problemen. Door de focus van gemeenten op betaald werk worden deze mensen niet altijd goed geholpen.

De aanpak om deze mensen te helpen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten zetten meer in op ondersteuning bij re-integratie vanuit de Participatiewet, anderen op ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het SCP concludeert dat de huidige Participatiewet onvoldoende aansluit bij wat bijstandsgerechtigden nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Voor zo’n betere aansluiting is bij de uitvoering van de Participatiewet samenwerking tussen overheden en instanties nodig. Daarnaast moet er een betere afstemming zijn tussen wetten en maatregelen.

In een brief aan de Tweede Kamer onderstreept minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) dat de Participatiewet beter moet aansluiten op wat mensen kunnen en nodig hebben. Ze kondigt een programma aan om de Participatiewet op langere termijn te herzien.

Ook gaat zij met gemeenten, andere professionals en bijstandsgerechtigden in gesprek over hoe de dienstverlening van de uitvoerend professionals kan worden versterkt. Deze maatregelen moeten de basis vormen onder de nieuwe Participatiewet.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *