nieuws Bestuurskracht

Inwoners aan zet in Rotterdam

Vanaf 2022 moeten Rotterdammers meer zeggenschap krijgen over hun eigen wijk. Dat beoogt het collegevoorstel De Wijk aan Zet, waarin inwoners mogen meebeslissen wat hun wijk nodig heeft, waaraan geld wordt besteed en welke initiatieven van medebewoners moeten worden uitgevoerd.

Als De Wijk aan Zet doorgang vindt, kent Rotterdam straks 35 wijkraden waarvan de vertegenwoordigers op persoonlijke titel worden gekozen. De wijkraden moeten een belangrijke spil vormen in de samenwerking tussen gemeente en wijk: zij bouwen een wijknetwerk op, jagen de participatie in de wijk aan en sluiten samen met bewoners en ambtenaren in de wijk een wijkakkoord. Daarin worden jaarlijks wijkplannen gemaakt over bereikbaarheid, buitenruimte, sociale veiligheid en de activiteiten van welzijnspartijen.

Bewoners kunnen in het plan op een democratische manier bewonersinitiatieven honoreren en meestemmen over wijkplannen. Het stadsbestuur reserveert hier jaarlijks een budget voor in de gemeentelijke begroting. Ook komt er meer flexibel budget voor actuele zaken in de wijk die niet in het wijkakkoord staan.

In het collegevoorstel zullen teams van meerdere ambtenaren met verschillende expertises neerstrijken in de wijk. Dat doen ze in een wijkhub, een vaste plek waar bewoners, ondernemers, wijkvertegenwoordigers en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten. Het team, onder leiding van een wijkmanager, heeft substantieel geld en mandaat om maatwerk te kunnen bieden in de wijk.

Het voorstel is het antwoord op de evaluatie van het huidige bestuursmodel door de Erasmus Universiteit. Het resultaat is tot stand gekomen door vele gesprekken te voeren met de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve Rotterdammers, experts en maatschappelijke partijen over de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie optimaal kan functioneren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *