nieuws Bestuurskracht

Onderbouwing nieuw kabinetsbeleid onvoldoende

Het kabinet slaagt er onvoldoende in om goede informatie te geven over de onderbouwing van nieuw beleid. Ook wordt op ministeries vrijwel nooit de vraag gesteld of bestaand rijksbeleid wel voldoet, of beter kan worden gestaakt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Inzicht in kwaliteit.

Het kabinet-Rutte III sprak in haar regeerakkoord af om te werken aan het verbeteren van het inzicht in de doelmatigheid, doeltreffendheid en maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid. Hiervoor startte minister Hoekstra van Financiën in 2017 de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er inderdaad is gewerkt aan manieren om het zicht op de werking van beleid te versterken, bijvoorbeeld door het inrichten van directies belast met beleidskwaliteit en -evaluaties. Toch zijn de doelstellingen van de Operatie Inzicht in Kwaliteit in 2021 nog niet bereikt.

Een onderdeel van de Operatie Inzicht in Kwaliteit is dat bewindslieden bij beleidsvoorstellen in een bijlage moeten aangeven wat de doelen van hun beleid zijn, welke instrumenten ze inzetten om dat doel te bereiken en welk financieel belang daarmee gemoeid is. Voor haar rapport onderzocht de Algemene Rekenkamer 26 van dit soort bijlagen. Ze hanteerde daarbij acht criteria, waaronder of een bewindslied toelicht welke instrumenten worden ingezet om de doelstelling van het beleid te realiseren. Van de 26 onderzochte bijlagen werden er zestien als onvoldoende beoordeeld.

De Algemene Rekenkamer stelt dat verschillende departementen investeren in voorzieningen die het leren van beleidsevaluatie mogelijk maken. De investeringen hebben echter geen gewenst effect omdat vrijwel nergens blijkt dat dit ook leidt tot het stellen van vragen over of bestaand beleid nog wel voldoet.

Volgens de Algemene Rekenkamer is het belangrijk dat het kabinet ook in de komende jaren tijd, energie en aandacht investeert. Zo kan het tot een substantieel beter inzicht in de effecten van beleid komen, om vervolgens van dat inzicht te leren. Inzicht in doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid moet hierin vanzelfsprekend worden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *