nieuws Bestuurskracht

Verwachtingen van de inburgeringswet

De nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar de effectiviteit ervan zal afhangen van de uitvoering. Dat staat in de policy brief In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat nodig is om dit beleid te verbeteren, gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De verwachtingen van de nieuwe inburgeringswet, die ingaat per januari 2022, zijn hooggespannen. Of die hoge verwachtingen kunnen worden ingelost, hangt af van de uitvoering van het beleid, stellen het SCP, het WODC en het RIVM. Omdat gemeenten een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd.

Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *