nieuws Bestuurskracht

Kabinet wil rekenkamer voor waterschappen

Waterschappen moeten verplicht een onafhankelijke rekenkamer instellen, zoals dat nu al geldt voor gemeenten en provincies. Dat adviseren demissionair ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Rekenkamers doen onderzoek naar de effecten, de kosten en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid en geven daar in openbare rapporten een oordeel over. Op dit moment vindt in vijftien van de 21 waterschappen rekenkameronderzoek plaats. In drie andere waterschappen is een commissie actief met een beperktere taak dan een rekenkamer. In drie waterschappen vindt geen rekenkameronderzoek plaats.

De rekenkamers van de waterschappen moeten dezelfde onderzoeksbevoegdheden krijgen als de rekenkamers van de gemeenten en provincies. Een laatste voorstel is dat de dagelijkse besturen van gemeenten, provincies en waterschappen voortaan zelf verantwoording afleggen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Nu is het nog zo dat de accountant daar een oordeel over velt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *