nieuws Groene overheid

Fiscale stimulering elektrisch rijden blijft duur instrument

Per ton vermeden CO2-uitstoot kost het stimuleren van elektrisch rijden door de overheid tot bijna 1700 euro. Daarmee blijft fiscale stimulering van elektrische auto’s een relatief duur instrument om CO2-uitstoot te verminderen, ondanks versoberingen in 2019 en 2020, meldt de Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer beveelt daarom de staatssecretaris van Financiën aan om te bezien of voortzetting van fiscale instrumenten voor elektrische personenauto’s wenselijk is. Als het beleid wordt voortgezet, is het raadzaam om een norm vast te stellen voor de belastingderving per vermeden ton CO2 en ook rekening te houden met de huidige disbalans tussen ondernemers en particulieren. Nu genieten vooral zakelijke rijders van de belastingvoordelen voor nul-emissieauto’s.

In reactie op deze aanbevelingen geeft de staatssecretaris aan dat stimulering van elektrische auto’s ook gericht is op andere doelen dan luchtkwaliteit en klimaat zoals innovatie, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en minder geluidsoverlast. De Algemene Rekenkamer merkt daarbij op dat het zicht op de effectiviteit van beleid wordt bemoeilijkt als de beleidsdoelstellingen in de loop der tijd worden uitgebreid of bijgesteld.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *