alle artikelen van OMOOC

Dialoog tussen werkgevers en werknemers

Het is voor vakbonden de laatste jaren steeds lastiger om nieuwe leden te werven. Ook ondernemingsraden hebben moeite om voldoende kandidaten te vinden die lid willen worden. De stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies) wil dat tij graag keren. Met de MOOC Medezeggenschap: van, voor en door jou! wil het fonds ambtenaren in de provinciale sector laten zien dat medezeggenschap ook in deze tijd een belangrijke rol vervult als het gaat om goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat.

Het A&O-fonds Provincies, het samenwerkingsverband van werkgevers en werknemersorganisaties in de provinciale sector, helpt organisaties en medewerkers om goed voorbereid alle ontwikkelingen en uitdagingen aan te gaan die een steeds veranderende wereld met zich meebrengt. Met verschillende instrumenten en activiteiten wil het fonds een bijdrage leveren aan het versterken van de wendbaarheid en weerbaarheid van zowel medewerkers als organisatie.

Balans
Medezeggenschap is volgens het A&O-fonds Provincies hierbij van groot belang. Enerzijds omdat het A&O-fonds Provincies een paritair fonds is, wat betekent dat zaken zowel vanuit medewerkers- als werkgeversperspectief bekeken worden. Anderzijds zorgt medezeggenschap voor een goede balans tussen werkgevers en werknemers in de sector zelf. Door middel van medezeggenschap hebben medewerkers invloed op hun eigen werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. Daarmee hebben ze een prominente plek in het denken over en het meehelpen bouwen aan de toekomst van de provinciale organisaties als werkgever.

Groot goed

De MOOC Medezeggenschap: van, voor en door jou! past in het streven van A&O-fonds Provincies om de dialoog tussen werknemers en werkgevers verdere invulling te geven. In de MOOC, die 4 oktober van start is gegaan, wordt inzicht geboden in wat medezeggenschap voor werknemers betekent, hoe en waarom medezeggenschap is ontstaan, welke rol de vakbonden spelen bij medezeggenschap en hoe het zit met werkgeversoverleg op lokaal niveau. Ook komt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aan bod. Dat is een groot goed voor medewerkers omdat in de cao de belangrijke collectieve afspraken zijn opgenomen die direct van invloed zijn op arbeidsvoorwaarden van medewerkers.

Meer weten over medezeggenschap? De MOOC Medezeggenschap: van, voor en door jou! kan bekeken worden op Omooc.nl en is een samenwerking tussen A&O-fonds Provincies, Public Cinema, Publiek Denken en Vereniging voor OverheidsManagement (VOM).

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *