SkillsTown

SkillsTown en Segment bereiden voor op de toekomst met online tools

De Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), digitalisering; hoe kunnen ambtenaren omgaan met snelle en vergaande veranderingen? Door vakinhoudelijke kennis, soft skills en didactische vaardigheden te combineren, bereiden SkillsTown en Segment werknemers voor op de toekomst.

Leervragen worden complexer en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zijn constant aan verandering onderhevig. Belangrijk dus om je werknemers tijdig bij te scholen, zegt Remy van Beek, manager communicatie bij SkillsTown, een online opleider voor professionals. ‘Als werkgever heb je een verantwoordelijkheid richting medewerkers om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op verandering,’ aldus Van Beek. ‘Met gepersonaliseerde content, die we voornamelijk aanbieden via online leerportalen, ondersteunen wij organisaties daarin. We hebben een breed aanbod, variërend van bijvoorbeeld soft skills of presentatievaardigheden tot taalcursussen.’

Medewerkers van overheden hebben voor een groot deel behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden. Om deze materie waar mogelijk in online leertools (e-tools) om te zetten, is SkillsTown een samenwerking aangegaan met Segment, opleider en adviseur voor overheid en de non-profit sector. ‘Wij kijken welke leervragen er leven bij bijvoorbeeld gemeenten,’ legt Mieke Posthumus, programmadirecteur bij Segment, uit. ‘Kennis en vaardigheden zijn heel belangrijk, iedereen moet up-to-date blijven. Maar vraagstukken op samenwerking, het verbeteren van werkprocessen en het implementeren van nieuw beleid en regelgeving nemen toe. Dat vraagt andere vormen van leren, waarbij we de kennis en vaardigheden zoveel mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk willen organiseren.’

Basiskennis en verdieping
Een treffend voorbeeld van de samenwerking tussen SkillsTown en Segment is de ontwikkeling van een serie e-tools over de Wnra. De Wnra regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. ‘Het is een erg ingewikkelde wet, die veel vragen oproept,’ zegt Sandra Kerres, e-learning-ontwikkelaar bij SkillsTown. ‘Nu ambtenaren onder het reguliere arbeidsrecht vallen, weten ze bijvoorbeeld niet wat er gebeurt wanneer ze een geschil hebben met hun werkgever, of hoe het zit met een eventuele ontslagvergoeding. Dat zijn dingen die ambtenaren natuurlijk graag willen weten.’

‘Het is belangrijk dat wij zo snel en zo gedetailleerd mogelijk informeren over dit soort zaken,’ legt Kerres uit. ‘We hebben daarom een aantal trainingen ontwikkeld die op een snelle manier de meest prangende vragen beantwoorden.’ ‘Deze e-tools bieden in eerste instantie basiskennis,’ vult Posthumus aan. ‘Alles wordt daarin behandeld, maar soms kan het ook nuttig zijn de kennis nog te verdiepen tijdens een fysieke bijeenkomst. Als alle werknemers de trainingen dan al hebben gevolgd, is er een hoger instapniveau, wat niet alleen tijd bespaart, maar vooral bijdraagt aan een uiteindelijk beter begrip.’ Bij wetgeving is het wederom belangrijk constant op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, weet Posthumus. ‘De Wnra is pas net van kracht, dus binnenkort zal er ook jurisprudentie ontstaan. Daar is iedereen razend nieuwsgierig naar. Daarom worden onze tools en essentials constant bijgehouden. Mensen raken dan bekend met nieuwe ontwikkelingen, maar kunnen ook altijd even nakijken hoe iets ook alweer zat.’

De lerende gemeente
Die combinatie van basis- en verdiepende kennis is ook te vinden in een uitgebreide digitale leeromgeving van SkillsTown. Daarbij is Segment de inhoudelijke expert en zorgt SkillsTown voor de didactische schil. ‘We ontwikkelen online leercontent voor alle domeinen binnen de gemeentelijke organisatie. Zoals bestuur, concern, dienstverlening, het fysieke en sociale domein, maar ook vaardigheden,’ vertelt Posthumus. ‘We vullen de digitale leeromgeving met essentials, seminars en allerlei andere online trainingen. Zo kun je snel opzoeken hoe iets zit. Wil je leren hoe je de kennis moet toepassen, dan pas schrijf je je in voor een cursus. Ook voor nieuwe medewerkers is het heel nuttig; zij krijgen via de mooi vormgegeven en didactisch verantwoorde e-tools heel snel een beeld van hoe het binnen de gemeente werkt.’

Belangrijk is wel dat de digitale leeromgeving daadwerkelijk ingebed wordt in de organisatie. ‘Je kunt als gemeente niet zo’n platform neerzetten en denken dat het daarmee klaar is,’ zegt Van Beek. ‘Wij helpen organisaties dan ook om zo’n online leeromgeving, aansluitend op de leerdoelen van de organisatie, te implementeren en te activeren.’

De leerdoelen zijn sowieso belangrijk om medewerkers succesvol op te leiden of te onderwijzen, zegt Kerres. ‘Een organisatie moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt op de werkvloer, waar behoefte aan is. Zodra eventuele problemen geïdentificeerd zijn, kunnen wij daar als SkillsTown weer op inspelen.’

Collegialiteit
Tijdig weten wat er speelt en een werkomgeving creëren waarin iedere werknemer zich prettig voelt, is tegenwoordig dan ook één van de belangrijkste voorwaarden van goed werkgeverschap, vindt Posthumus. ‘Bij Segment is de belangrijkste waarde onderlinge collegialiteit. Want als dit op orde is, richten de medewerkers zich als vanzelf met grote aandacht op de klant. Ze voelen zich immers prettig in hun werkomgeving. Daarom geldt bij ons de filosofie: zorg dat mensen goed in hun vel zitten, weet ook wat er speelt op privégebied. Als je dat op orde hebt, is alles wat daarna komt zo goed als gegarandeerd.’

Kerres is het volmondig eens met Posthumus. ‘Waarom zou je klantgericht zijn? In principe omdat je zelf lol in je werk wil hebben. Je moet het gewoonweg naar je zin hebben, anders kun je niet functioneren, laat staan klantgericht zijn. Dat kun je ook heel goed betrekken op overheden. Je kunt pas gericht zijn op het belang van de burger als je zelf blij bent met je werk.’ En juist daarom kunnen kunnen SkillsTown en Segment samen een totaaloplossing bieden. Segment verzorgt vakinhoudelijke kennis, SkillsTown zet deze kennis op een didactisch verantwoorde manier om in trainingen. ‘Daarmee bieden we in feite ondersteuning voor goed werkgeverschap, door voor kundige, ontwikkelde en gelukkige medewerkers te zorgen,’ besluit Van Beek.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *