Een zoektocht naar draagvlak

Op 8 april aanstaande organiseert DuurzaamDoor in samenwerking met Publiek Denken, het platform voor publieke professionals en overheidsinstanties, een dialoogtafel over participatie en draagvlak bij energietransitie. Samen met wetenschappers en betrokkenen willen we de volgende volgende vragen beantwoorden: ‘Wat houden participatie en draagvlak precies in? En aan welke voorwaarden moet je voldoen om te slagen?’

Locatie: Utrecht en omgeving (definitieve locatie wordt nader bepaald)
Duur: 14.00 uur tot 17.45 uur

Tijdens de dialoogtafel van 8 april willen we samen met de aanwezigen een gesprek aangaan en verdieping opzoeken over participatie en draagvlak. De volgende panelleden zijn uitgenodigd:

  • Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek en Filosofie bij TU Delft
  • Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur- en Milieufederaties (NMF)
  • Huri Sahin, regio accounthouder Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES)
  • Dieger ten Berge, raadslid Rijssen-Holten
  • Thijs van Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
  • Axel Posthumus, directeur Coöperatie Windunie

Het programma ziet er als volgt uit:
14:00 uur: Inloop en registratie
14.30 uur: Welkom door gespreksleider
14.45 uur: Introductie panelleden
Blok 1
15.00 uur:  Hoe ga je met boze burgers in gesprek en hoe maak je er iets positiefs van? In gesprek met Sabine Roeser en Annie van de Pas
15.30 uur: In gesprek met de zaal
Blok 2
15.45 uur: Hoe kan de gemeenteraad de kwaliteit van het participatieproces borgen? In gesprek met Huri Sahin en Dieger ten Berge
16.15 uur: In gesprek met de zaal
Blok 3
16.30 uur: Wat kan de coöperatieve beweging betekenen voor draagvlak? Hoe ga je om met die beweging van onderop en hoe werk ik daarmee samen? In gesprek met Thijs van Mierlo en Axel Posthumus.
17.15 uur: In gesprek met de zaal
Blok 4
17.30 uur: Samenvatting en feedback vragen aan de aanwezige essayisten in de zaal waaronder Rinie van Est, Kyra Delsing, Sabine Roeser, Eva Wolf, Marije van den Berg en Tine de Moor.
17.45 uur: Afsluiting met netwerkborrel

De dialoogtafel van 8 april vormt het sluitstuk op een vijfdelige reeks essays  en podcasts over hetzelfde onderwerp.  Rinie van Est en Kyra Delsing (wetenschappers bij het Rathenau Instituut), Sabine Roeser (hoogleraar Ethiek en Filosofie bij TU Delft), Eva Wolf (universitair docent Tilburg University), Marije van den Berg (onderzoeker en adviseur lokale democratie) en Tine de Moor (hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis Universiteit Utrecht) hebben de essays geschreven en meegewerkt aan de podcasts.

 

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *