nieuws Publieke professional

Overheidsvakbonden voorspellen sombere toekomst voor kwaliteit publieke sector

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten echt flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig,’ stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden.

Vandaag sturen de gezamenlijke overheidsvakbonden een brief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de fracties van de formerende partijen VVD, D66, CDA en CU. In deze brief roepen ze de partijen op te zorgen voor een sterke publieke sector. Bas van Weegberg, voorzitter van samenwerkende overheidsbonden en lid dagelijks bestuur FNV: ‘Wij zijn verontrust en zonder meer structurele middelen kunnen de mensen bij de ministeries en gemeenten, onderwijs, politie. en defensie hun werk niet goed uitvoeren.’ Collega voorzitters Daniëlle Woestenberg (CCOOP), Jean Debie (AC) en Marc de Natris (CMHF) vullen Van Weegberg aan: ‘Dan komt uitvoering van de overheids-, onderwijs- en veiligheidstaken in het geding, want er zijn al ruim 35.000 vacatures.’

De problemen zijn structureel en moeten dan ook structureel opgelost worden. Het onderwijs kampt al jaren met grote tekorten aan bevoegd personeel en die nemen dagelijks toe. Defensie en politie missen ruim 15.000 fte’s en doordat de komende periode veel van hen met pensioen gaan zal dit tekort alleen maar toenemen. Ook rijk en gemeenten hebben al meer dan 10.000 vacatures. Door hoge werkdruk neemt de uitstroom bij de Belastingdienst alleen maar toe. Terwijl de ambtenaren, door onder meer de toeslagenaffaire, onder extra grote druk staan. Van Weegberg: ‘Als het nu al niet goed gaat bij de uitvoering van publieke taken, hoe moeten we dan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat – denk aan de energietransitie – en de veiligheid op straat, adequaat aanpakken’.

De overheidsvakbonden willen dat het nieuwe kabinet structureel geld vrijmaakt om de structurele problemen aan te pakken en op te lossen. Ook moet er een inhaalslag komen qua beloning. De lonen in de publieke sector lopen nu te ver achter in vergelijking met andere sectoren. Tot slot willen de overheidsvakbonden dat werknemers meer zeggenschap krijgen bij de uitvoering van taken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *